GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB401 SERBEST ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, rekreasyon konusundaki genel bilgileri anlayabilmesi, rekreasyon ve turizm arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilme, rekreasyon ve sportif faaliyetlerin benzer yanlarını anlayabilme ve görev yaptığı kurumlarda bu tür faaliyetleri gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Utku IŞIK


1 Rekreasyon ve sosyal hayat arasında ilişki kurabilme
2 Rekreasyon eğitiminin bireyin bedensel, zihinsel ve toplumsal gelişim açısından önemini açıklayabilme
3 Rekreatif etkinliklerin sağlık ve beden eğitimi arasındaki ilişkileri saptayabilme
4 Spa, Wellness kavram ve özellikleri tanımlayabilme.
5 Spa kültürü ve uygulanışınını, Türkiye’de spa, spa çeşitleri, spa uygulamalarının faydalarını kavrayabilme.
6 Spa personelinin görevlerini öğrenebilme.
7 Spa pazarının dünyadaki yerini öğrenebilme.
8 Spa işletme çözümlerini anlayabilme
9 Spa sanitasyon uygulamalarını öğrenebilme.
10 Spa merkezlerinin uygulanışını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Rekreasyon konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, rekreatif etkinliklerin verilmesi, rekreasyon ve okul işbirliğinin sağlanması, çeşitli alanlarla ilişkisi hakkında bilgi donanımın sağlanması ve rekreatif etkinlerde liderlik kavramının anlaşılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Zaman ile ilgili bilgi, iş ve serbest zaman ilişkisi
2 Boş zaman anlayışındaki gelişim süreci ve tanımlar
3 rekreasyon tanımları ve anlamları
4 Rekreasyon ihtiyaçlarının sınıflandırılması
5 Rekreasyon eğitimi ve genel eğitim farklılıkları
6 Rekreasyon ve turizm
7 Rekreasyon ve çevre, rekreasyon ve ekonomi
8 vize
9 Rekreasyon ve spor
10 Rekreasyon ve spor (Farklı aktiviteler)
11 Rekreasyon ve spor (Farklı aktiviteler)
12 Rekreasyon ve spor (Farklı aktiviteler)
13 Rekreasyon ve spor (Farklı aktiviteler)
14 Rekreasyon ve spor (Farklı aktiviteler)
15 Rekreasyon etkinliklerinde lidelrlik
16 Final

Kitaplar ve Ders Notları 1- Karaküçük S., Rekreasyon, 1995, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 2 8
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Gösterme 1 5 5
Alan Gezisi 3 2 6
Alan Çalışması 3 2 6
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
ÖÇ 10 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek