GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB405 ARAŞTIRMA PROJESİ Ders 4 7 8,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.


Doç. Dr. Utku IŞIK


1 Seçilen alan ile ilgili konuları kavrayabilmek
2 Seçilen alanın sorunlarını tanımlayabilmek
3 Seçilen alana ilişkin araştırma tasarlayabilmek
4 Seçilen Alana ilişkin araştırma uygulayabilmek
5 Seçilen alana ilişkin araştırma bulgularını yorumlayabilmek
6 Araştırma bulgularını sunabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri irdelenmektedir. Öğrencilerin dönem sonunda kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 araştırma yöntemlerine giriş
2 problem çözme
3 lıteratur tarama
4 problemi tanımlama
5 araştırma metni düzenleme
6 bilimsel araştırmalarda etik kurallar
7 istatistik yöntemleri
8 ara sınav
9 istatistik yöntemleri
10 istatistik yöntemleri
11 diğer araştırma yöntemleri
12 diğer araştırma yöntemleri
13 nitel araştırma
14 nicel araştırma
15 araştırma projesinin sunumu
16 final sınav

Sparkes, A. C., & Smith, B. (2013). Qualitative research methods in sport, exercise and health: From process to product. Routledge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 202

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek