GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT471 SPORDA SAĞLIĞIN TEMELLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin ilk yardımda temel kavramları öğrenmeleri, modern kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve pratik olarak mankenler üzerinde eğitim yapılarak bilgilerin pekiştirilmesinin sağlanması, alerji-anaflaksi, akut zehirlenme, kafa travması, spor yaralanmaları... vb gibi özel durumlarda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.


Uzm. Dr. Onur Oral


1 Tıbbi ilk yardımın temelini kavrayabilme, normal vital bulguların bilinmesi.
2 Edinmiş olduğu bilgileri kullanabilme
3 Temel yaşam desteğinin bilinmesi erişkin ve çocuklarda uygulayabilme.
4 İleri yaşam desteği için sağlık ekipleri ile işbirliği yapabilme
5 Hava yolu tıkanmalarında uygun tekniklerle hava yolunu açabilme, erişkin ve çocuklarda uygulanan teknikler arasında farkı kavrayabilme
6 Kazalarda ve kanamalarda ilk yardım
7 Zehirlenmeler ve zehirli hayvan ısırmalarında il yardım
8 Spor aktivitelerindeki yaralanmalarda ilk yardım
9 Organ yaralanmaları ve şok tedavisi
10 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi


Yok


Yok


Tıbbi ilk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bunların değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner resüsitasyonda temel yaşam desteğinin erişkin ve çocuklarda temel uygulamaları. İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sportif aktiviteler sırasındayaralanmalarda zehirlenmeler zehirli hayvan ısırmalarında tıbbi ilk yardım uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlk yardımda temel kavramlar Tanışma ve ilk yardım konusundaki temel kavramlar. Vital bulguların (kan basıncı ve nabız) değerlendirilmesi
2 Kafa ve omurilik travmaları Kafa ve omurilik travmasında ilk yardım eğitimi
3 Erişkin TYD Erişkinlerde ilk yardım eğitimi
4 Pediyatrik TYD Pediyatrik konusunda ilk yardımda gerekli bilgiler
5 Pratik Manken üzerinde ilk yardım uygulaması
6 Özel durumlarda ilk yardım 1 ( Kazalarda, Kanamalarda ilk yardım) Okuma ve kaynak tarama
7 Özel durumlarda ilk yardım 2 ( Zehirlenmeler ve zehirli hayvan ısırıklarında ilk yardım) Okuma ve kaynak tarama
8 VİZE
9 Sportif aktivitelerde yaralanmalar ve ilk yardım İnternette tarama ve kütüphane çalışması
10 İç organ yaralanmaları, şok tedavisi İnternette tarama ve kütüphane çalışması
11 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi İnternette tarama ve kütüphane çalışması
12 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi İnternette tarama ve kütüphane çalışması
13 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi
14 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi
15 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi
16 FİNAL

Avrupa Resüsitasyon Konseyi Kurs Kitabı 2010 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 10 3 30
Uygulama/Pratik 4 4 16
Takım/Grup Çalışması 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 3 5 3 3 4 3 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 3 2 4 3 5 3 2 4 3
ÖÇ 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 3 3
ÖÇ 5 5 3 4 5 2 3 4 3 4 5 4 4
ÖÇ 6 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 7 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4
ÖÇ 8 5 5 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4
ÖÇ 9 5 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 3
ÖÇ 10 5 5 5 5 5 4 4 2 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek