GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT202 ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı,antrenman bilimi ile ilgili temel kavramları, tanımları, ilkeleri, amaçları ve biomotor yetilere ilişkin temel bilgileri kazandırmaktır.


Dr. Tolga Akşit


1 Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklayabilme,
2 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilme,
3 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme,
4 Antrenman hedeflerine yönelik doğru yüklenme yöntemini belirleyebilme,
5 Sürantrenmanın nedenlerini ve temel mantığını açıklayabilme.


Yok


Yok


Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antrenmanın tanımı ve amaçları,
2 Antrenmanın planlama ilkeleri ve çeşitleri,
3 Süperkompenzasyon kuramı,
4 Sporda enerji metabolizmaları,
5 Sporda enerji metabolizmaları,
6 Yüklenme yöntemleri,
7 Temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri,
8 Ara sınav
9 Sürat antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
10 Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
11 Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
12 Koordinatif yetilerin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
13 Yükselti antrenmanları,
14 Sürantrenmanın nedenleri ve giderilmesi,
15 Olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri,
16 Final

Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek