GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB404 STRATEJİK YÖNETİM Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; stratejik yönetim kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları işletmelere, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde rekabetçi üstünlük kazanmalarını sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr.R.Timuçin Gençer


1 Stratejik yönetim düşüncesini ve kavramlarını anlamak
2 Stratejik yönetim sürecini oluşturan evreleri ve unsurları anlamak
3 İşletmenin içinde faaliyet gösterdiği dış çevrenin önemini kavramak
4 İşletme içi kaynak ve yeteneklerin stratejik değerini anlamak
5 İşletmenin yaptığı işin tanımlanması, vizyon, misyon ve amaçların oluşturulabilmesi becerisi
6 Yönetim düzeylerine göre uygulanabilir stratejiler hazırlama becerisi


Yok


Yok


Başarılı yönetici ve organizasyonların incelenmesi, stratejik düşüncenin ve stratejik yönetim kavramlarının anlaşılması, dış çevre ve organizasyonel analiz aracılığıyla rekabetçi avantaj yaratılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yöneticiler ve organizasyonlar
2 Stratejik Düşünce
3 Stratejik Yönetim Temel Kavramları
4 Stratejik Yönetim Süreci
5 Stratejik Yönetimde Dış Çevre Analizi
6 Örgütsel Kaynaklar ve Rekabetçi Avantaj
7 Stratejik Yönlendirme
8 İş Stratejileri
9 Vize
10 Kurumsal Stratejiler
11 Yenilikçi Stratejiler
12 Stratejilerin Uygulanması
13 Stratejik Değerleme ve Kontrol
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

David R.F.(1986). Fundamentals of Strategic Management. Merrill Publishing Company, Ohio. Ülgen H., Mirze S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim.Literatür Yayıncılık. İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 15 30
Proje Sunma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek