GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT474 YETENEK SEÇİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, spor yöneticiliği gözüyle, yetenekli sporcuların tanımlanması ve sporcuların genç yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilmesidir.


Dr.Aykut Eren Canüzmez


1 YETENEK KAVRAMINI KAVRAYABİLME
2 YETENEK SEÇİMİNDE TESTLERDEN YARARLANMA BECERİSİ KAZANABİLME.
3 YETENEKLİ SPORCU ADAYLARINI TANIYABİLME VE YAPILACAK TESTLERİ YORUMLAYABİLME.


Yok


[Yok]


Yetenek kavramı, yetenekli sporcuların özellikleri, statik dinamik yetenek kavramlarının incelenmesi, branşlara göre yetenek belirleme testleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yetenek kavramı,
2 sporcuların özellikleri
3 yetenek araştırması ön şartları, Sportif Zeka
4 yetenek araştırması ön şartları, Doğum ayı farkı
5 yetenek seçim türleri, Koordinasyon
6 Koordinasyon yetenek belirlemenin aşamaları
7 yetenek seçiminde karşılaşılan sorunlar ,
8 Vize
9 yetenek seçiminde kullanılan metotlar
10 Branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler
11 Branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler.
12 branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler
13 branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler
14 branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler
15 branşlara göre yetenek seçiminde kullanılan testler
16 final

Prof Dr. Sedat Muratlı. Çocuk ve Spor Talent Identification The Talent Code, Daniel Coyle


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Derse Katılım 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 2 1 3
ÖÇ 2 4 2 1 2
ÖÇ 3 1 4 3 2 2 2 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek