GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB402 SPORDA SPONSORLUK Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sponsorluk kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılmasıdır.1 Spor sponsorluğunun temel kavramlarını öğrenmek
2 Organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek
3 Güvenli sponsorluk anlaşmaları yapma becerisine sahip olmak
4 Sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisini kavramak
5 Sponsorluk faaliyetinin etkililiğini sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sponsorluk kavramının gelişimi, sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisi, sponsor arayışlarının nasıl yapılacağını, çeşitli sponsorluk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi
2 Sponsor Aramak
3 Sponsorluk ve İletişim
4 Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler
5 Spor Sponsorluğu ve Reklam
6 Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama
7 Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma
8 Ara sınav
9 Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek
10 Sponsorluk Anlaşması
11 Olimpik Sponsorluk Fırsatları
12 Bireysel Sporcu Sponsorluğu
13 Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

Lagee W. (2005) Sport Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, London. Stotlar D.K.(2001) Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology., Morgantown


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 1 1
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek