GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB317 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


İstatistik ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek.


Öğr.Gör.Dr.Hayal BOYACIOĞLU


1 Temel seviyede istatistik yöntemleri kavrayabilme
2 Verileri tanımlayabilme ve özetleyebilme
3 Verileri istatistik yöntemleri kullanarak çözümleyebilme
4 Tablo ve grafik oluşturma
5 İstatistik sonuçları yorumlayabilme ve sunabilme


Yok


Yok


Tanımlayıcı istatistikler, frekans dağılım tablosu,merkezi eğilim ölçüleri, merkezi dağılım ölçüleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Temel istatistik kavramalar
3 Değişken ve veri tipleri
4 Tanımlayıcı İstatistikler
5 Frekans tablosu
6 Grafikler
7 Çapraz Tablolar
8 Arasınav
9 Aritmetik, Harmonik , Geometrik ortalama
10 Medyan, Mod
11 Ranj, varyans, standart sapma
12 Standart hata, değişim katsayısı
13 Kikare analizi
14 Standartlaştırma
15 Normal dağılım
16 Final


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek