GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AT201 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili temel yöntem ve teknikleri kavramalarını sağlamaktır.1 Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri kavrayabilme.
2 Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Dersin kapsamının ve kaynaklarının duyurulması
1 Dil öğretiminin esasları
2 Dil-kültür ilişkisi
3 Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili temel hususlar
4 Yabancılara Türkçe öğretirken faydalanılacak temel yöntem ve teknikler
5 Yabancılara Türk dilbilgisini kavratırken dikkat edilecek hususlar
6 Yabancılara Türkçe öğretirken pragmatiğin verilerinden faydalanma
7 Yabancılara Türkçe öğretirken yapılandırmacı yaklaşımdan faydalanılması
8 Bağlama dayalı dil öğretimi
9 Ara sınav
10 Uygulama çalışmaları
11 Uygulama çalışmaları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Final sınavı

1. AKIŞ, İbrahim-ASLAN, Ferhat (2003), Yabancılar için Temel Türkçe Alıştırmalar Kitabı 1-2-3, Çantay Yayınları, 1.kitap 359 s.-2.kitap 337 s.-3. kitap 326 s.(3.kitap 2005 basıımı) 2. SEBÜKTEKİN, Hikmet (2008), Yabancılar İçin Türkçe- Turkish for Foreigners, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 317 s. 3. ÖZENÇ, Fazilet-YILMAZ, Mehmet Yalçın (tarihsiz), Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe-Turkish Language with Contemporary Methods for Foreigners, Sander, 268 s. (CD ekiyle birlikte)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 3
ÖÇ 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek