GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YZM0101 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (YÜZME ) Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin, Öğrenim Kursu Seviyesi yüzme antrenörü bilgi ve beceri yeterliliğine ulaşmasının sağlanması


Dr. M. Akın ONGUN Dr. M. Armağan ONGUN


1 Öğrenim Kursu Seviyesi Yüzme Antrenörlüğü
2 Yüzme Spor Branşının Tanıtımı
3 Temel Su Becerilerinin Öğretimi
4 Yüzme Tekniklerinin Öğretimi

Birinci Öğretim[Yok]


Öğrenim Kursu Seviyesi yüzme antrenörünün bilmesi gereken teorik ve uygulama bilgileri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dönem ders içeriğinin genel tanıtımı
2 Yüzme sporunun ülkemiz ve dünya genelindeki tarihçesi.
3 Müsabaka havuzları - donanım teknik özellikleri ve ölçüleri
4 Yüzme Hakemleri ve Görevleri
5 Havuz Yüzme Müsabakaları ve kuralları/ Açık Su Yüzme Müsabakaları ve kuralları
6 Yüzme kursu kara ısınması - tesis kullanım kuralları ve düzen eğitimi> Havuz uygulama
7 Suyla ilk temas + suda göz açma + suda nefes koordinasyonu öğretimi> Havuz uygulama
8 Su üstünde durma + Suda ilerleme drilleri + > Havuz uygulama
9 vize sınavı
10 vize sınavı
11 Ayak vurma tekniğinin öğretimi + ayak tahtası tanıtımı ve çeşitli driller > Havuz uygulama
12 Suda Takla +suya dalma+ atlama öğretim egzersizleri > Havuz uygulama
13 Serbest (Crawl) Teknik öğretim ve geliştirici driller +çıkış ve dönüşler
14 Sırtüstü Teknik öğretimi ve geliştirici driller +çıkış ve dönüşler
15 Kurbağalama Teknik öğretimi ve geliştirici driller +çıkış ve dönüşler
16 Kelebek Teknik öğretimi ve geliştirici driller +çıkış ve dönüşler

swimming fastest, Ernest W. Maglischo Phd., Human Kinetics

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 10 1 10
Gözlem 10 1 10
Gösterme 10 1 10
Alan Çalışması 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek