GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Felsefe ile ilgili temel kavramaları anlama, Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme, Felsefenin temel alanlarını kavrama, Felsefenin ilgilendiği temel konuları açıklayabilme, Eğitim felsefesi teorilerini açıklama


Dr. Mustafa ENGÜR


1 Felsefe ile ilgili temel kavramaları anlar ve anlatır
2 Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi açıklar
3 Felsefenin temel alanlarını kavrar ve bilir
4 Felsefenin ilgilendiği temel konuları açıklar
5 Eğitim felsefesi teorilerini açıklar
6 Eğitim felsefesi ile ilgili Türkiye'deki ve Dünya'daki örnekleri bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki Eğitim felsefesinin tanımı Eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk.Eğitim felsefesi akımları: daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden inşacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık) Eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri Eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Felsefenin anlamı
2 Felsefenin temel konuları ve sorun alanları
3 Temel felsefi akımlar; idealizm
4 Temel felsefi akımlar; rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe
5 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları; daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik
6 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları; varoluşçu eğitim, eleştirel eğitim
7 Türk - İslam dünyasında bazı felsefecilerin eğitim görüşleri
8 Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri; Platon
9 Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri - Dewey
10 İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim
11 Bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim
12 Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri ve Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim
13 Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri
14 Cumhuriyet dönemi eğitiminin temel özellikleri

Gutek, G.L. (çev. Nesrin Kale) (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ütopya Yayınevi, Ankara Arslan, A. (1994). Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara Özlem, D. (2004). Etik-Ahlak Felsefesi, İnkılap Kitabevi Yay. İstanbul Özlem, D. (1996) Felsefe ve Doğa Bilimleri, İnkılap Kitabevi Yay. İstanbul. Sönmez, V. 2007; Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara Tozlu, N.2003, Eğitim Felsefesi, MEB; AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 10 5 50
Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 3 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 4 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek