GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Eğitim psikolojisi dersinin amacı, öğrencilere insanın gelişimi ve nasıl öğrendiği konularında bilgi kazandırmaktır. Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında edindikleri bilgilerin temel bir alt yapı oluşturması beklenmektedir.


Ayşe Meliha CANPOLAT


1 Eğitim ve psikoloji kavramlarının anlamı, kapsamı, işlevini açıklayabilecektir.
2 Gelişimin temellerini açıklayabilecektir.
3 Fiziksel gelişim özelliklerini gelişim dönemleri açısından tartışabilmektir.
4 Bilişsel gelişim özelliklerini gelişim dönemleri açısından tartışabilmektir
5 Kişilik gelişimini farklı kuramlar çerçevesinde analiz edebilecektir.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders kapsamında gelişimle ilgili temel kavramlar, doğum öncesi gelişim, bilişsel gelişim gibi gelişim psikolojisine ait konuların yanı sıra, klasik koşullanma, sosyal öğrenme kuramı gibi öğrenme psikolojine ilişkin konular da ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim Psikolojisi
2 Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörler.
3 Bedensel gelişim
4 Bilişsel Gelişim
5 Ahlak Gelişimi
6 Kişilik Gelişimi
7 Eğitim öğrenme ve temel öğrenme ilişkisi
8 Klasik Koşullanma
9 Edimsel Koşullanma
10 Sosyal Öğrenme Teoremi
11 Gestalt Kuramı
12 Bilgi işleme Kuramı
13 Beyin Temelli Öğrenme

Küçükkaragöz, H. Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim, edt.Binnur Yeşilyaprak, Pegem yayıncılık,Ankara, 2007. Tanık, B. Eğitim Bilimleri KPSS Gelişim Psikolojisi, Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık, Ankara, 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 11 2 22
Takım/Grup Çalışması 7 1 7
Seminer 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 4 3 3
ÖÇ 3 3 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek