GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin bilim tarihi ve felsefesi ile ilgili temel konuları ve kavramları öğrenmelerini; bilimin tarihsel süreçteki değişimini ve gelişimini nedenleri ile kavrayabilmelerini ve bilim-felsefe ilişkisini irdeleyerek analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Ersin AFACAN


1 Bilim tarihi ve felsefesi ile ilgili temel konuları öğrenebilme
2 Bilim tarihi ve felsefesi ile ilgili temel kavramları öğrenebilme
3 Bilimin tarihsel süreçteki değişimini ve gelişimini nedenleri ile kavrayabilme
4 Bilim-felsefe ilişkisini irdeleyerek analizler yapabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Bu dersin içeriği, bilimin tanımı ve bilimin çeşitleri, bilimsel yöntem, bilimsel açıklama, bilimsel teori, akıl yürütme, bilen varlık olarak insan, insan bilimleri olan sosyolojide ve psikolojide kanun konularından oluşmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışmak. Dersin tanıtımı, içeriği, önemi, dersin işleyişi ve değerlendirilmesine yönelik bilgiler
2 Bilimin anlamı ve kapsamı
3 Bilimsel yöntem
4 Bilimsel açıklama
5 Bilimin insancıl sorunları
6 Bilimsel teori
7 Ara sınav
8 İnsan bilimi olan sosyolojide kanun
9 İnsan bilimi olan psikolojide kanun
10 Bilen varlık olarak insan
11 Bilimde akıl yürütme
12 Bilim tarihi
13 Bilim felsefesi açısından Türkiye'de bilim
14 Bilim ve teknolojinin gelişiminde Türk İslam bilginlerinin rolü
15 Spor bilimine felsefi bakış
16 Final sınavı

- Yıldırım, C. (1985). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi. - Ülken, H.Z. (1983). Bilim Felsefesi. İstanbul: Ülken Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek