GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere iletişim, medya, kitle iletişim konularında temel bilgileri vermek ve spor-medya ilişkisini açıklamaktır.1 Medya okuryazarlığı kavramını açıklamak.
2 Medya okuryazarlığının tarihsel gelişim sürecini analiz etmek.
3 Medya okuryazarlığı ile ilgili temel yaklaşımları açıklamak.
4 Kitle iletişim araçlarının toplum içindeki rolünü değerlendirmek.
5 Medya Okuryazarlığı Öğretimine yönelik ders planı hazırlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medya okuryazarlığı ve tarihçesi, temel yaklaşımlar, iletişim, kitle iletişimi, medya ve toplum, kitle iletişim araçları, İlköğretimde Medya Okuryazarlığının öğretimi. Medya okuryazarlığı ile ilgili temel kavramların öğretimi, bilişim hukuğuna giriş ve TİB, BTK, RTÜK gibi kurumların medya okuryazarlığı bağlamında incelenmesi, Dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı, ailelerin medya okuryazarlığı durumu ve eğitimi, medya analizi, dijital oyunlar, filtreleme programlarının değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Medya Okuryazarlığı Nedir?
2 Medya Okuryazarlığının Tarihçesi
3 Medya Okuryazarlığı İle İlgili Temel Yaklaşımlar
4 İletişim - İletişim Süreci
5 Kitle İletişimi
6 Medya ve Toplum
7 Medya ve Toplum
8 Ara sınav
9 Medya ve Toplum
10 Sinema
11 Televizyon
12 Radyo
13 İnternet
14 Medya Okuryazarlığı Öğretimi
15 Medya Okuryazarlığı Öğretimi
16 Final Sınavı

Mutlu Binark - Mine Gencel Bek (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları Nurçay Türkoğlu - Melda Cinman Şimşek (Eds) (2007). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalemus Yayınları MEB Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Kemal İnal (2009). Medya Okuryazarlığı El Kitabı.Ankara: Ütopya YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 7 2 14
Tartışma 4 1 4
Soru-Yanıt 2 1 2
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Rapor Hazırlama 1 3 3
Rapor Sunma 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 6 3 18
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 3 3
ÖÇ 2 3 2 4
ÖÇ 3 3 4 4 2 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek