GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES118 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.


Uzm. Dr. Onur ORAL


1 İlk yardım kurallarını öğrenebilmek.
2 Sporcu sağlığını temel kavramlarını kazanabilmek.
3 Spor yaralanmalarını tanımlayabilme ve uygulayabilmek.
4 Aşırı kullanım yaralanmaları ve önlenmesi konusunda deneyim sahibi olabilmek.
5 Tıbbi yardım ulaşana kadar eldeki imkanları kullanarak uygulayabilme becerisini geliştirebilmek.
6 Hasta ya da yaralının hastaneye sevk edilmesi sürecinde ilk müdahale becerisi kazanabilmek.
7 Spor yaralanmaları nedenleri hakkında bilgi sahibi olabilme
8 Yaralanma veya sakatlanma sonrası spora dönüş ilkeleri ve uygulama ve yöntemlerini öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kişisel ve toplum sağlığının önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu sağlık servisleri, enfeksiyonların genel özellikleri, yaygın korunma yolları, tanıma ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklardan korunma. İlk yardımın önemi, hedefleri, temel prensipleri ilk yardım materyalleri ilk yardımcılar bazı sakatlıklardan korunma yolları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel İlkyardım Bilgileri
2 Hasta Yaralanmasının Değerlendirilmesi ve Derecelendirilmesi
3 Sporda ilk yardım ve kullanılan teknikler
4 Farklı yaralanma türlerinde ilk yardım yöntemleri
5 İlk yardımda Temel Yaşam Desteği
6 İlk yardımda Temel Yaşam Desteği
7 Yeniden canlandırma (suni solunum ve kalp masajı)
8 Ara sınav
9 Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlk yardım
10 Yanık Donma Sıcak Çarpmasında İlk yardım
11 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım
12 Denizde ve boğulmalarda İlk yardım
13 Zehirlenmelerde ilk yardım
14 Sporda kırık, çıkık, burkulma ve kramplar
15 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
16 Final Sınavı

Prof. Dr. L. Bikem Süzen, Temel İlk Yardım, Nobel Tıp Kitabevleri Uzm. Dr. Onur Oral, Antrenman Bilgisi ve Sporcu Sağlığı, Nobel Akademik Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 2 28
Performans 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4 3 4 2
ÖÇ 2 5 5 5 4 5
ÖÇ 3 4 2 4 4 5 1
ÖÇ 4 4 5 1 4 2
ÖÇ 5 2 4 5 2
ÖÇ 6 5 2 4 2 4 2 3
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek