GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES205 MOTOR GELİŞİM Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin doğum öncesi dönemden başlayarak yaşam boyu süren, harekete ilişkin davranışlarında oluşan değişimleri inceleyen psikomotor gelişimi ve temel ilkelerini öğretme, gelişim modellerini inceleme ve kuramcıları tanıtma, gelişim dönemlerini öğrenerek antrenörlük /öğretmenlik yaptıkları zaman bireylere hangi aşamada nasıl bir öğretme stratejisi uygulayabileceğini göstermektir.


Dr. Mustafa ENGÜR


1 Genel gelişim ilkelerini kavrayabilmek.
2 Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilmek.
3 Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilmek.
4 Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilmek.
5 Hareket dönemlerini ve bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilmek.
6 Çocukların fiziksel uygunluk durumlarını ve algısal motor yeteneklerinin farkına varabilmek.
7 Psikomotor öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gelişimle ilgili temel kavramlar, çocuk gelişim modelleri, kuramlar, motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, gelişim dönemleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve psikomotor öğrenme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar
2 Çocuk gelişim modelleri
3 Freud’ un psikalanatik ve psikoseksüel kuramları- Erikson’ un psikososyal kuramı
4 Piaget’ nin bilişsel gelişim kuramı
5 Arnold havinghurst un kuramları
6 Motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler
7 Yaşlara göre büyüme ve gelişimle ilgili önemli etmenler
8 ARA SINAV
9 Motor gelişim dönemleri -Refleksif hareketler dönemi
10 İlkel hareketler dönemi,Motor gelişim testleri ve Bebeklik döneminde gelişim
11 Temel hareketler dönemi
12 Sporla ilişkili hareketler dönemi
13 Çocuklarda fiziksel uygunluk ve Çocukların algısal motor yetenekleri
14 Hareket eğitiminin benlik üzerine etkileri
15 Psikomotor öğrenme
16 FİNAL SINAVI

Özer,K.& Özer, D.; Çocuklarda Psikomotor Gelişim, Nobel,1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 5 4 5 2 1 2 2 5 2 2
ÖÇ 2 3 5 4 3 4 1 1 2 4 2 1
ÖÇ 3 5 4 3 3 3 1 2 1 5 1 1
ÖÇ 4 4 4 5 3 2 1 1 1 4 2 1
ÖÇ 5 5 4 4 3 3 1 2 1 4 2 1
ÖÇ 6 4 5 4 5 3 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 7 4 4 4 5 3 1 1 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek