GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES202 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Beden eğitimi dersinde, öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve psikomotor yeteneklerinin geliştirilmesi, topluma sağlıklı birer birey olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.


Muzaffer Katipoğlu


1 Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrayabilmek.
2 Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerinin geliştirebilmek.
3 Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerinin geliştirebilmek.
4 Kazanımların sağlanması amacıyla uygun etkinlik oluşturmayı kavrayabilmek.
5 Beden eğitimi ve spor programının uygulanmasının neticesinde ölçme değerlendirme gerekliliğini kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Beden eğitiminde temel kavramlar, temel motor hareketlerin öğretilmesi, bireysel ve takım oyunlarına özgü teknik-taktik yaklaşımlarının uygulanması, çocuk ve spor un önemi,temel sporların bireyin büyüme ve gelişimine katkısı ve tanıtılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlkokullarda beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının özel amaçları.
2 İlkokullarda beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının alana özgü becerileri. ( Dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet, ritm)
3 İlkokullarda beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar.
4 ilkokullarda beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programının yapısı.
5 1. ve 2. sınıfların kazanım ve açıklamaları.
6 3. ve 4. sınıfların kazanımları ve açıklamaları.
7 Ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının özel amaları.
8 Vize.
9 Ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının alana özgü becerileri. (Dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet, ritim)
10 Ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar.
11 Ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının yapısı.
12 5,6,7 ve 8. sınıfların kazanım ve açıklamaları.
13 Liselerde beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının özel amaçları ile alana özgü becerileri.
14 9. ve 10. sınıfların kazanım ve açıklamaları.
15 11. ve 12. sınıfların kazanımı ve açıklamaları.
16 Final.

1. Aracı, H. Okullarda Beden Eğitimi. Ankara, 1998. 2. Özer, K., Özer, D., Çocuklarda Motor Gelişim, Antalya, 1998. 3. Tiryaki, S., Yeni Başlayanlar için Voleybol Öğretimi, Bağırgan Yayınevi, Mersin, 1999. 4. Suveren, S, Artistik cimnastik Öğretim Metodları, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002. 5. Ergen, E., Açıkada.C. Çocuk ve Spor, Ankara, 6. İşler, M. Okullarda Atletizm, MEB, İstanbul, 1985


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 2 5 10
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 12 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5
ÖÇ 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 5
ÖÇ 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek