GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES204 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; kas hücresini tanıtmak, kas kasılması sürecini, kas fibril tiplerini ve egzersizin tipine göre ortaya çıkacak değişimleri anlamasını sağlamak, kasılma tiplerini ve egzersizle ilişkisini kavratmak, enerji üretim yollarını, egzersiz ve toparlanma sürecinde enerji üretimini, dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, kanın, hormonların akut ve kronik egzersizdeki değişimlerini öğrenmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. GÜLBİN R. NALÇAKAN


1 Hareketin temelini oluşturan kas hücresini, organelleri ve işlevlerini anlayabilme, kasılmanın gerçekleşmesini sağlayan süreci anlatabilmek.
2 Fibril tipleri ve özelliklerini öğrenebilme, motor ünite kavramı ve bağlı bulunduğu fibrille etkileşimini anlayabilmek.
3 Kuvvet, sürat ve dayanıklılık egzersizlerinin fibriller üzerindeki etkisini tanımlayabilmek
4 Kasılma çeşitlerini ayırt edebilme ve egzersiz sırasındaki kullanımlarını anlayabilmek.
5 Vücutta enerji oluşum süreçlerini ve egzersizin tipine göre ATP üretim yollarını ayırt edebilmek.
6 Dolaşım sistemini, işleyişini, kalbin ve damarların yapısını, özelliklerini tanımlayabilme, farklı egzersiz tiplerine dolaşım sisteminin akut ve kronik yanıtlarını anlayabilmek.
7 Sporcu kalbini, çeşitlerini, özelliklerini anlatabilme, kan basıncını tanımlayabilme ve egzersizin tipine göre değişimlerini ayırt edebilmek.
8 Solunum sistemini, işleyişini, tek bir egzersizde ve düzenli egzersizler sonucundaki değişimleri ayırt edebilmek.
9 Kan sistemini, işleyişini, tek bir egzersizde ve düzenli egzersizler sonucundaki değişimleri ayırt edebilmek.
10 Endokrin sistemi, işleyişini, egzersizde etkili olan hormonları ve performansa etkilerini tanımlayabilmek.
11 Çocuk ve genç sporcularda antrenman programlamanın temel ilkelerini öğrenmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kas fizyolojisi ve egzersiz sırasındaki işleyişi, egzersiz ve toparlanmada ATP’nin üretim yolları, dolaşım sistemi, solunum sistemi, kan sistemi, hormonal sistem ve egzersize bağlı değişimleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kas kasılmasının fizyolojik oluşumu, sarkomer ve yapısı, kas hücresi içindeki olaylar, kayan flamanlar teorisi Çizgili kasların ortak özellikleri ve fonksiyonları, motor üniteler, kas lifi tipleri ve özellikleri, İnsan iskelet kaslarında kas lifi dağılımı, lif tipi ve sportif performans ilişkisi,
2 Sürat, kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerine kasların adaptasyon sonuçları ve performansa etkileri, Kas proprioseptörleri ve hareketin kontrolü Kas kasılma çeşitleri (izometrik, konsantrik, eksentrik, izotonik, izokinetik kasılmalar) ve egzersizle ilişkileri
3 Enerji sistemleri (fosfojen, laktik asit, aerobik sistem), Aerobik ve anaerobik egzersiz sırasında enerji üretim yolları, egzersiz sonrası toparlanma sürecinde enerji üretimi
4 Esneklik ve pliyometrik antrenmanların fzyolojik temelleri
5 Kuvvet antrenmanlarının fizyolojik temelleri
6 Toparlanmada enerji sistemleri, Gecikmiş kas yorgunluğu (DOMS)
7 ara sınav
8 Dolaşım sisteminin işleyişi, kalp ve damarların genel özellikleri, Starling kalp kanunu, dolaşım sistemi ve tek bir egzersizdeki değişimleri,
9 Düzenli antrenmanların dolaşım sistemindeki adaptasyonu ve sonuçları, Kan basıncı ve egzersizin tipine göre değişimleri, egzersizde kan akımı düzenlenmesi, Kalbe venöz dönüş ve etkileyen faktörler, sporcu kalbi, çeşitleri ve özellikleri,
10 maksVO2 kavramı
11 Dayanıklılık antrenmanları ve fizyolojik temelleri
12 Solunum sisteminin genel özellikleri, tek bir egzersiz ile antrenman dönemi sonunda değişen parametreleri ve bu değişimin etkileri
13 Kanın genel özellikleri, kompozisyonu ve tek bir egzersiz ile antrenman dönemi sonunda değişen parametreleri ve bu değişimin etkileri
14 Endokrin bezler ve buralardan salınan hormonlar ile sadece egzersizde aktif olan hormonlar, işleyiş özellikleri ve egzersize etkileri
15 Çocuk ve genç sporcularda antrenman programlamanın temel ilkeleri

Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 Sönmez G.T. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002 Wilmore J.H, Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, USA, 1994Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 9 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
ÖÇ 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek