GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES301 ANTRENMAN BİLGİSİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere sportif antrenmanın temel kavramlarını öğretmek, yaş gruplarına uygun antrenman planlarının oluşturulmasına ilişkin temel bilgileri kazandırmak.


Doç. Dr. Tolga Akşit


1 Temel ve Yardımcı Biyomotor yetilerin çeşitlerini ayrı ayrı tanımlayarak birbirleriyle ilişkilendirebilmek
2 Antrenman planlanmasına ilişkin temel kavramları açıklayabilmek
3 Yükselti antrenmanlarının temel mantığını algılayabilmek
4 Sürantrenmanın nedenlerini ve temel mantığını açıklayabilmek
5 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilmek
6 Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklayabilmek
7 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilmek
8 Farklı yaş ve performans düzeylerine göre uygun yüklenme yöntemlerini seçebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antrenmanın tanımı ve amaçları,
2 Antrenmanın planlama ilkeleri ve çeşitleri,
3 Süperkompenzasyon kuramı.
4 Sporda enerji metabolizmaları,
5 Sporda enerji metabolizmaları,
6 Yüklenme yöntemleri,
7 Temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri,
8 Ara sınav
9 Sürat antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
10 Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
11 Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
12 Koordinatif yetilerin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
13 Yükselti antrenmanları,
14 Sürantrenman
15 Olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Uygulama/Pratik 7 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 80
Rapor Hazırlama 2 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 185

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 2 1 4 1 2
ÖÇ 2 1 2 1 4 1 2
ÖÇ 3 1 2 1 1 4 1 2
ÖÇ 4 1 2 1 1 4 1 1
ÖÇ 5 1 2 1 4 1 2
ÖÇ 6 1 2 1 4 1 2
ÖÇ 7 1 2 1 1 4 1 1
ÖÇ 8 1 2 1 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek