GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES308 RAKET SPORU Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, raket spor dallarıını oluşturan temel teknik ve yaş gruplarına ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır. İl içi, Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonları konusunda bilgi vermektir.


Dr.Erdinç DEMİRAY


1 raket spor dalllarını oluşturan temel teknikler ile ilgili bilgi edinebilme,
2 Yaş gruplarına göre yarışma kurallarını öğrenebilme,
3 Raket sporları ile ilgili kullanılan malzemeleri tanıyabilme,
4 Raket spor sahalarının yapımı ve bakımı konularında bilgilenme,
5 İl içi, Ulusal ve Uluslararası raket sporları Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Raket sporu branşılarnda Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri, tenis temel tekniklerini, yarışma kurallarını, saha araç ve gereçlerini, İl içi, Ulusal ve Uluslararası raket sporları Yarışma Organizasyonlarını inceleme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teniste Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri Yok
2 Tenis temel teknikleri; Forehand, Backhand
3 Tenis temel teknikleri; Servis, Vole,
4 Tenis temel teknikleri; Slice, Drop, Lop
5 Yaş gruplarına göre yarışma kuralları Saha uygulaması
6 Yaş gruplarına göre kullanılan araç gereçler Yokl
7 Teniste kort çeşitleri, yapımı, bakımı ve özellikleri. Konunun sahada uygulaması
8 Ara sınav
9 İl içi tenis müsabakaları ve organizasyonları YOK
10 Ulusal Tenis Müsabakaları ve organizasyonları YOK
11 Uluslar arası tenis müsabakaları ve organizasyonları YOK
12 Ulusal tenis kulüpleri ve yönetim çeşitleri YOK
13 Türkiye Tenis Federasyonu YOK
14 Lisans Yönetmeliği YOK
15 Müsabaka Yönetmeliği YOK
16 Final sınavı

USTA, TENNİS TACTICS. JOE DİNOFFER, TENNİS PRACTİCE GAMES,2003. TİNA HOSKİNS, THE TENNİS DRİLL BOOK, PAUL ROETERT, WORLD CLASS TENNİS TECHNIQUE MACHAR REID, ANN QUINN, STRENGTH AND CONDITIONING FOR TENNİS, 2007 ULUSLAR ARASI TENİS FEDERASYONU, İLERİ SEVİYE ANTRENÖRLÜK ELKİTABI,2009 MIQUEL CRESPO, APPLIED SPORTS SCIENCE FOR HIGH PERFORMANCE TENNİS, ITF MACHAR REİD, ANN QUİNN, STRENGTH AND CONDTİONİNG FOR TENNİS, 2004 Türkiye Tenis Federasyonu “Tenis Kuralları” Jim Brown Tennis , leisure pres,1989 Brow,Jim Teaching tennis leisure pres 1989. Tina Hoskins 1001 incredible tennis games, drills&tips first edition, 1996. Jim Courier Tenis tactics U.S. tenis association. Stan Smith Coaching tennis successfully, U.S. tenis association.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Gösterme 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Performans 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 1 3 4
ÖÇ 2 3 5 1 1 1 3
ÖÇ 3 3 1 1
ÖÇ 4 3 4 5
ÖÇ 5 4 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek