GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES405 EĞİTSEL OYUNLAR Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, öğretmenlik yaşantılarında okullarında işleyecekleri derslerde kullanmaları gereken eğitsel oyunların ne olması gerektiği, oyunların özellikleri, oyunların sınıflandırılması, oyunların planlaması gibi konularında bilgilerin sağlanması ve farklı branşlardaki oyunları öğretebilmesini ve uygulama yapabilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Dr. Melih BALYAN, Dr. Burhan Eğlenoğlu


1 Eğitsel oyunların önemini kavrayabilme
2 Eğitsel oyunların planlamasını yaş gruplarına göre ders planları içerisinde kullanabilme
3 Spor branşlarının öğretiminde eğitsel oyunları kullanarak eğitim ve öğretimi sağlayabilme
4 Eğitsel oyunları kullanarak farklı alanlardaki çalışmaları birleştirebilme


Yok


Yok


Eğitsel oyunun önemi, sınıflandırmaları, yaş grupları, planlaması gibi konularda bilgi sahibi olmasının sağlanması ve eğitim-öğretimde kullanacağı oyunların uygulaması becerilerinin kazandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitsel oyunun kullanılması, oyunun özellikleri, oyunun amaçları ve sınıflandırmaları Konunun Yürütülmesi
2 Eğitsel oyunun planlaması, dikkat edilecek hususlar, oyunun yönetimi ve oyunun çeşitlendirilmesi Konunun Yürütülmesi
3 Oyunların değerlendirilmesi, oyuna katılanların değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi Konunun Yürütülmesi
4 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
5 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
6 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
7 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
8 VİZE
9 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
10 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
11 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
12 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
13 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
14 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
15 Dönem proje sunumu Konunun Yürütülmesi
16 Final Sınavı

Balyan M., Vural F., Oyunlar ile futbol eğitimi, 2007 Özsu N., Oyunlarla Spor Eğitimi, İzmir,2007 Çamlıyer H., Çamlıyer H., Eğitim Bütünliğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun, 2001, Manisa Nebioğlu D., Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları ve Planlaması, Bursa Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders içi ve Ders Dışı çalışmaları rehberi, 2000, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 4 4 4 5
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek