GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BES402 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Ders 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, eldeki kaynakların ( beşeri kaynak, maddi kaynak, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Öğretmen oldukları dönemde okullarında uygulayacakları spor organizasyonlarını gerçekleştirebilmesini, yönetim kavramlarını ve kuramlarını anlamasını sağlamaktır. Sporda yönetimi meydana getiren unsurların kuruluş ve işleyiş biçimini inceleyip, bu unsurların en iyi şekilde sevk ve idaresi için gereken yönetim tekniğini bulmaya çalışmaktır.


Assoc. Prof. Dr. Dr. Melih BALYAN


1 Yönetim ve spor yönetiminin kavramları ve kuramlarını inceleyebilme
2 Çağdaş spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
3 Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapabilme
4 Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
5 Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
6 Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen organizasyonlara katılımı sağlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spora hizmet veren kamu ve özel spor kuruluşların kuruluş amaçları, teşkilat yapıları ve görevleri, yönetim kavramları, amacı ve rolü, beden eğitimi ile ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonların uyumlu şekilde düzenlenebilmesi, örgütleme ve planlama konularında gerekli bilgi donanımın sağlanması, teknik becerilerinin uygulanması ve beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışma becerilerinin kazandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yönetim kavramı, yönetimin amacı, süreci, özellikleri
2 Spor yönetimi tanımı, amacı ve unsurları Spor yönetiminin tarihse gelişimi
3 Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler
4 Spor Yöneticiliği
5 Spor teşkilatı
6 Spor tesisleri planlama ve işletmesi
7 Spor mevzuatı
8 VİZE
9 Yönetim kuramları, yönetimde Planlama, yönetimin fonksiyonları, Örgütleme ve yöneltme, planlama ve örgütleme arasındaki ilişki
10 Spor politikası
11 Organizasyon
12 Spor Organizasyon
13 Spor Organizasyonu
14 Spor yarışma sistemleri
15 Spor yarışma sistemleri
16 Final Sınavı

Bucher C., Kratee M., Management of Physical Education, 2002, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 7 3 21
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek