GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE403 BİYOMEKANİK Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; insan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında vücudun tümünün ya da vücut bölümlerinin nasıl hareket ettiğini anlamasını, doğrusal ve eğrisel hareket ilkelerine göre verimin nasıl artırılabileceğinin kavranmasını, sporda doğrusal ve açısal hızın, sürtünme kuvvetinin hesaplanmasını, hangi eklemde hangi kaldıraç sistemine göre hareket yapıldığını, momentumu, dönme momentini, Newton’un hareket kuramlarını anlamasını ve yorumlamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Doğan Demirhan


1 Spor biyomekaniğinin sportif verime katkısını açıklayabilmek.
2 Sporda kinetik ve kinematik hareketi karşılaştırabilmek.
3 Sporda doğrusal ve eğrisel kinematik ile ilgili problemleri çözebilme ve yorumlayabilmek.
4 Sporda doğrusal kinetik ve açısal kinetik problemlerini çözebilme ve yorumlayabilmek.
5 Newton’un hareket kuramlarını sportif performansın artırılmasında kullanabilmek.


Yok


Yok


Doğrusal ve eğrisel hareket, kinetik ve kinematik, statik ve dinamik, eylemsizlik, ağırlık ve kütle, momentum, kuvvet, sürtünme, kütle merkezi, dış merkezli kuvvet ve kuvvet çifti, moment, kaldıraçlar, açısal momentum, Newton’un hareket kuramları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor biyomekaniği nasıl bir bilim dalıdır? Sporda verimin artırılmasında biyomekaniğin kullanımı, insan hareketi, insan hareketini inceleyen bilim dalları
2 Kinetik ve kinematik hareket analizi nedir? Aralarındaki fark nedir? Kinematik hareket analizi nasıl yapılır?
3 Doğrusal yer değiştirme, hız, sürat, ivme, açısal hız, açısal ivme.
4 Eylemsizlik, ağırlık ve kütle, düşey atış, yatay atış, eğik atış, momentum,
5 Kuvvet, yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti, kas kuvveti, motor üniteler ve kasılma kuvveti, kas kuvveti ve kasılma hızı,
6 Hareket eksenleri, koordinat sistemi, kütle merkezi,
7 Kütle merkezi ve dayanma alanı ilişkisi, hareket ve dengelenme.
8 Ara sınav.
9 Dengelenme çeşitleri, kütle merkezinin yerinin bulunması.
10 Dış merkezli kuvvet, kuvvet çifti, dönme momenti.
11 Kaldıraçlar, vücudumuzdan kaldıraç sistemlerine örnekler, mekanik avantaj,
12 Çekme açısı ve eklem hareketi, açısal momentum,
13 Newton’un birinci hareket kuramı, yer çekimi kuramı, merkezcil kuvvet,
14 Falso ve sürtünme kuvveti, momentumun aktarılması, Newton’un ikinci hareket kuramı, Newton’un üçüncü hareket kuramı, momentumun korunması,
15 İş, güç, enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji,
16 Final sınavı

1. Açıkada C., Demirel H. (1993); Biyomekanik ve Hareket Bilgisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2. Sedatlı M., Toraman F., Çetin E. (2000); Sportif hareketlerin biyomekanik temelleri, Bağırgan Yayımevi, Ankara. 3. Hay J.G. (1993); The Biomechanics of Sports Techniques. Prentice Hall, New Jersey.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 5 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek