GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

LisansEğitimde program dışı etkinliklerin amacı, öğrencilere topluluk duygusu, soyut fikirleri daha iyi kavrama, farklı deneyimler yaşama ve sorumluluk alma gibi önemli becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmektir.


Muzaffer KATİPOĞLU


1 Eğitimde program dışı etkinlikler doğrultusunda okul dışı öğrenme yöntemlerinin incelemek.
2 Program dışı etkinliklerin türlerini açıklayabilmek.
3 Öğrencilerin, etkinliklerde öğrendiklerini yaşamlarına entegre etmelerinin sağlamak.
4 Değerler eğitiminde örtük programın rolünü ve önemini açıklayabilmek.
5 Okuldaki sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler açısından örtük programın önemini açıklayabilmek.

Birinci Öğretim


yok


yok


öğretim programlarında yer alan sosyal katılım, gözlem, mekanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile empati gibi becerilerin geliştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Okul dışı öğretimin özellikleri.
2 Okul dışı öğretimin yararları.
3 Okul dışı öğrenme yöntemleri - sözlü tarih
4 Okul dışı öğrenme yöntemleri - yerel tarih
5 Bulunulan yerleşkenin tarihsel gelişimi (Bornova).
6 Bulunulan yerleşkenin tarihsel gelişimi (Bornova).
7 Okul dışı öğrenme yöntemleri - müze eğitimi
8 vize.
9 Okul dışı öğrenme yöntemleri - müze eğitimi
10 Ankara Etnografya Müzesinin araştırılması.
11 Anıtkabir'in araştırılması.
12 İzmir tarihi.
13 Efes Antik Kentinin araştırılması.
14 Pergamon Antik Kentinin araştırılması.
15 Manisa tarihinin araştırılması.
16 Final

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler - Doç. Dr. Necla KÖKSAL, Doç. Dr. Zeynep AYVAZ TUNCEL - Pegem Akademi - 2019


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 1 1
Alan Gezisi 2 6 12
Bireysel Çalışma 2 7 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 15 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 4 1 2 1 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 2 2 4 1 2 1 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 3 2 4 1 2 1 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
ÖÇ 5 3 4 2 3 4 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek