GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB206 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Ders 2 3 3,00

LisansTıp ve sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim teknolojilerinin özellikleri, eğitici ve öğrencilere sağladıkları fırsatlar, öğrenme ve öğretmenin en etkin halde gerçekleştirilebilmesi için öğretim teknolojilerinin öğeleri, ilkeleri gerekli olan standartlar, eğitim materyali hazırlama ve değerlendirme konuları irdelenecektir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme kavram ve uygulamaları gözden geçirilecek Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi bağlamında kullalnılan ve kullanılabilecek öğretim teknolojileri ve materyaller sistematik olaak gözden geçerilecek, bazı teknolojilerin kullanımı ve materyal tasarımı bizzat denenerek öğrenilenler pekiştirilecektir.


Prof. Dr. H.İbrahim Durak


1 Öğrenciler mataryel kullanmayı öğrenileceklerdir.
2 Bilişsel duyuşsal motorsal gelişimlerinin tamamlanması için öğrencilerin teknoloji ile tanıştırılması
3 Öğrenciler geçmiş, günümüz ve gelecekteki eğitim teknolojilerini değerlendirerek, öğrencilere bunu aktarabilmek

Birinci Öğretim


Halat ve sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim teknolojilerinin özellikleri, eğitimcilere ve öğrencilere sağladığı olanaklar, öğretim teknolojilerinin öğeleri, ilkeler için gerekli standartlar, eğitim materyallerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi incelenecektir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenim kavramları ve uygulamaları gözden geçirilecek ve Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi bağlamında kullanılan ve kullanılabilecek öğretim teknolojileri ve materyalleri sistematik olarak gözden geçirilecek ve bazı teknolojiler güçlendirilecektir.


Yok


1.Öğretim Teknolojilerine Giriş ve Temel Kavramlar 2.Görsel Tasarım, Öğretim Materyali Tasarımı ve Değerlendirme 3. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) ve e-Öğrenme: Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitiminde yeri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar
2 Eğitim Teknolojisi ve İletişim
3 Mesaj Tasarımı
4 Görsel Tasarım İlkeleri
5 Öğretim Araç Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması
6 Teknoloji Planlanması
7 Teknoloji Planlanması
8 Vize
9 Teknoloji Planlaması
10 Görsel Araç ve Gereçler Materyal
11 Görsel Araç ve Gereçler Materyal
12 Bilgisayar destekli Eğitim ve e-öğrenme
13 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-öğrenme
14 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi
15 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi
16 Final

1. Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknoloileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi. Ankara. Anı Yayıncılık 3. Kaya Z. (2006). Öğretim Tenolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık 4. Laurillard, D. (2002) Rethinking University Teaching:A conversational framework for the effective use of learning technologies. Taylor & Francis e-Library 5. Koumi, J. (2006) Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. Routledge 6. Clark, R.C., Mayer, R.E. (2008) e-Learning and the Science of Instruction, 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc. 7. Boulos, M.N.K., Maramba, I., & Wheeler, S. (2006). Wikis, blogs and podcasts: A new generation of Web based tools for virtual collaborative clinical practice and education, BMC Medical Education, 6(41). 8. McKendree, J. “e-Learning” sayfa (151-164) in Swanwick, T. (Ed). Understanding Medical Education Eveidence, Theory and Practice. Wiley-Blackwell, London, 2010 9. Masters K, Ellaway R. “AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment” Med Teach. 2008 Jun;30(5):455-73. doi: 10.1080/01421590802108331. 10. Masters K, Ellaway R. “e-Learning in medical education Guide 32 Part 2: Technology, management and design” Med Teach. 2008 Jun;30(5):474-89. doi: 10.1080/01421590802108349.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 5 5
Tartışma 3 5 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 6 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 2 3 4 3 1 1 3 3
ÖÇ 2 2 3 3 1 2 3 2 2
ÖÇ 3 1 2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek