GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; temel öğretim ilke ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak, ortaöğretim eğitim programlarının yapısal özelliklerini anlayabilecek ve ortaöğretim öğretmeninin eğitim programlarının geliştirilmesine katkılarını fark edebilecektir.


Doç.Dr. Olcay Kiremitci


1 Öğretimle ilgili temel kavramların anlam bilgisine sahip olabilmek.
2 Öğretimde planlı çalışmanın önemini kavrayabilmek.
3 Öğrenme ve öğretme ilkelerini hatırlayabilmek.
4 Belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilmek.
5 Eğitim programlarının geliştirilmesinde öğretmenin rolünü açıklayabilmek.
6 Türkiye’de uygulanmakta olan ortaöğretim eğitim program tasarılarının yapısını tanıyabilmek.

Birinci ÖğretimYok


 Temel Kavramlar: Öğrenme, Öğretme, İlke, Yöntem, Eğitim Programı, Program Geliştirme  Öğrenme ve Öğretim İlkeleri  Öğretimde Planlı Çalışmanın Önemi ve Yararları  Öğretim Yöntemleri: Anlatma, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma  Eğitim Programının Öğeleri  Program Geliştirmenin Aşamaları  Türkiye’de Uygulanmakta Olan okulöncesi Eğitim Programının Yapısı  Hedef Yazma İlkeleri  Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan, Devinişsel Alan  Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması  Değerlendirme Etkinliklerinin Planlanması  Ortaöğretim Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR -1
2 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR -2
3 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4 ÖĞRETİM HEDEFLERİ VE ÖĞRENME KAZANIMLARI
5 PROGRAM GELİŞTİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
6 EĞİTİM PROGRAMI SINIFLAMASI
7 İÇERİK VE DÜZENLENMESİ
8 ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
9 ÖĞRETİM VE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ
10 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - 1
11 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - 2
12 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
13 ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
14 EĞİTİM – ÖĞRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
15 GENEL TEKRAR
16 Final sınavı

Demirel, Ö. (2009a). Öğretim İlke ve Yöntemleri ‘Öğretme Sanatı’. (14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009b). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Alkım Yayınları. MEB. (2006a). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. MEB. (2006b). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) öğretmen kılavuz kitabı 1. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. MEB. (2006c). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) öğretmen kılavuz kitabı 2, etkinlikler. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. (Geliştirilmiş 15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Sönmez, V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rapor Hazırlama 2 20 40
Performans 1 20 20
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 5 5
ÖÇ 5 4 4 4 3
ÖÇ 6 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek