GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Yönetim, bilim ve sanatı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler vermek, Eğitim ve okul yöneticisinin yapmak zorunda olduğu işlerle ve bu işlerin yapılışı ile ilgili ilke, kavram ve teknikleri kavratmak. TME sitemini tanıtmak, sistemin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri getirmek. İlköğretim kurumlarının örgüt ve işleyişleri hakkında bilgi vermek. İlköğretim kurumları ile ilgili sorunları tartışmak, ilköğretim kurumlarının amacını gerçekleştirebilmesi için yöneticilere düşen görevler hakkında bilgi vermek1 Türk eğitim sisteminin amaçlarını ve ilklerini açıklayabilme
2 Ulusal eğitim mevzuatını kavrayabilme
3 Eğitim yönetimi ile ilgili gelişmeleri izleyebilme
4 Okul yönetimi konusunda teknolojik gelişmeleri izleyebilme
5 Meslek etiğini kazana bilme


Yok


Yok


Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türk eğitim sisteminin genel yapısı
2 Türk eğitim sisteminin yasal temelleri.
3 Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı.
4 Yönetim bilimine giriş ve örgüt kavramı.
5 Yönetim teorileri.
6 Yönetim süreçleri.
7 Okul örgütü ve yönetimi.
8 Ara sınav
9 Okul yönetiminde çalışan hizmetleri.
10 Okul yönetiminde öğrenci işleri.
11 Okul yönetiminde öğrenci işleri
12 Okul yönetiminde eğitim ve öğretim işleri.
13 Okul işletmesinin yönetimi.
14 Okula toplumsal katılım.
15 Öğretim liderliği.
16 Dönem sonu sınavı

Şişman, M. Taşdemir, İ. 2008; Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Yayınları, Ankara. Çelik, V. 2008; Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara Başaran, E. 2006; Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 10 1 10
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 1
ÖÇ 2 4 4 2 4 3 2 3
ÖÇ 3 4 3 3 3 5 4 1
ÖÇ 4 4 3 3 3 5 5 1
ÖÇ 5 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek