GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersinöğretmen adaylarına özel eğitimle ilgili temel kavramları kavratmak, özel eğitime muhtaç çocukların özellikleri hakkında bilgi verip bu öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri düzenleme ve uygulama becerileri kazandırmaktı


Öğr. Gör. Muzaffer KATİPOĞLU


1 Özel eğitimin tanımını yapabilme ve temel ilkelerini bilme.
2 Özel eğitime muhtaç çocukları tanılama becerisi geliştirebilme.
3 Değişik türdeki engelleri tanıyabilme ve bunlara yönelik eğitim öğretim etkinlikleri geliştirebilme.
4 Ülkemizdeki özel eğitim kurum ve kuruluşlarını tanıyabilme.
5 Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik etkinlikler tasarlayabilme.yok


Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Özel eğitimin temelleri.
2 Özel eğitimin temelleri.
3 Yasa yönetmelikler,gönderme süüreci, tanılama süreci,ram değerlendirme,anne-babalar,aileler,özel gereksinimli olma durumu,aile uzman ilişkisi.
4 Yasa yönetmelikler,gönderme süreci, tanılama süreci,ram değerlendirme,anne-babalar,aileler,özel gereksinimli olma durumu,aile uzman ilişkisi.
5 Zihinsel yetersizlik.
6 İşitme yetersizliği
7 Görme yetersizliği
8 Arasınav
9 Erken çocukluk özel eğitimi.
10 Öğrenme güçlükleri.
11 Duygusal ve davranışsal bozukluklar.
12 Otizm spektrum bozukluğu.
13 İletişim bozukluklar.
14 Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler.
15 Fiziksel yetersizlikler.
16 Dönem sonu sınavı

Akçamete,G. 2009;Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim,Kök Yayıncılık, ANKARA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 3 4
ÖÇ 3 4 4 3
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek