GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB404 OKULLARDA REHBERLİK Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, eğitim ile ilgili temel kavramları tanıyabilme; eğitimin tarihsel, toplumsal, felsefik ve psikolojik temellerini kavrayabilme; eğitim alanındaki yeni yönelimleri anlama; farklı kültürlerdeki eğitim anlayışlarını karşılaştırabilme; okul ve sınıf ortamlarını, eğitimcilerin özelliklerini anlayabilmedir.


Öğr. Görevlisi Muzaffer Katipoğlu


1 Psikolojik danışmanın rol ve görevlerini tanımlayabilme
2 Psikolojik danışmanların çalışma alanlarını tanımlayabilme.
3 Bireyle psikolojik danışma sürecine ilişkin kavramları tanımlayabilme.
4 Grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin kavramları hatırlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK
2 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
3 KISA TARİHÇE: REHBERLİK VE DANIŞMA HAREKETİNİN DOĞMASI VE GELİŞMESİ .
4 PSİKOLOJİK YARDIM HİZMETLERİNİN KAVRADIĞI ALAN
5 REHBERLİK VE DANIŞMA’NIN DAYANDIĞI PSİKOLOJİK TEMELLER
6 OKULLARDA PSİKOLOJİK HİZMETLER NİÇİN LAZIMDIR
7 REHBERLİĞİN ÇEŞİTLERİ
8 ARA SINAV
9 REHBERLİĞİN ÇEŞİTLERİ
10 REHBERLİK SERVİSLERİ
11 REHBERLİK TEKNİKLERİ
12 REHBERLİK TEKNİKLERİ
13 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA TESTLER
14 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA TESTLER
15 REHBERLİK ÖRGÜTÜ VE PERSONEL
16 FİNAL SINAVI

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORi ve UYGULAMA. Prof. Dr. Hasan TanYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 7 2 14
Problem Çözümü 1 1 1
Tartışma 6 1 6
Soru-Yanıt 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek