GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Çocuk psikolojisinin konusunu, tarihçesini, kullanılan yöntemleri, yeni yaklaşımları, sosyal, duygusal, ruhsal gelişim alanlarının yanı sıra cinsel kimlik gelişimini içeren temel konuları inceleyerek öğrencilerde çocuk psikolojisine ilişkin farkındalık yaratmak


Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Engür


1 Çocuk psikolojisi alanını ve tarihini kavrayabilmek.
2 Çocuk psikolojisinin öncülerini ve görüşlerini açıklayabilmek.
3 Çocuk psikolojisinde kullanılan yöntemleri açıklayabilmek.
4 Farklı kuramsal bakış açılarını tanımlayabilmek.
5 Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek.
6 Cinsel kimlik gelişimini kapsayan temel kavramları açıklayabilmek.
7 Ruh sağlığının temel gelişim alanları üzerindeki etkisini kavrayabilmek.
8 Farklı istismar ve ihmal türlerini tanıyabilmek.
9 Çocuk psikolojisinde öğretmenin rolünün farkında olabilmek.
10 Çocuk psikolojisine ilişkin yayınları okumaktan zevk alabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gelişim ve çocuk psikolojisi, çocukluk tarihi, çocuk psikolojisinin öncüleri ve erken dönem kuramcılar, çocuk psikolojisinde yöntem, Piaget ve yenilikçi Piagetcilerin görüşleri, Vygotsky ve görüşleri, bağlanma kuramı, sistem yaklaşımı, ekolojik yaklaşım, sosyal gelişim, duygusal gelişim, cinsel kimlik gelişimi, akran ilişkileri ve arkadaşlık gelişimi, çocukluktan ergenliğe geçişte biyolojik boyutlar, sosyal boyutlar, duygusal boyutlar, psikolojik boyutlar, uyum sorunları ve davranış bozuklukları, çocuk istismarı ve ihmali, okullarda akran istismarı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içerik ve kurallar
2 Gelişim ve çocuk psikolojisi, çocukluk tarihi
3 Çocuk psikolojisinin öncüleri ve erken dönem kuramcılar
4 Çocuk psikolojisinde yöntem
5 Piaget ve yenilikçi Piagetcilerin görüşleri, Vygotsky ve görüşleri
6 Bağlanma kuramı, sistem yaklaşımı, ekolojik yaklaşım
7 Akran ilişkileri ve arkadaşlık gelişimi
8 Ara sınav
9 Cinsel kimlik gelişimi
10 Duygusal gelişim
11 Sosyal gelişim
12 Çocukluktan ergenliğe geçişte farklı boyutlar
13 Uyum sorunları ve davranış bozukluklarında temel faktörler
14 Uyum sorunları ve davranış bozuklukları
15 Çocuk istismarı ve ihmali, okullarda akran istismarı
16 Final sınavı

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi-Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Hortaçsu, N. (2000). Çocuklukta İlişkiler: Ana Baba Kardeş ve Arkadaşlar. İstanbul: İmge Kitabevi. Yavuzer,H. (1999). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Miller, P.H. (1989). Theories of Developmental Psychology (Second Edition). NewYork: W.H.Freeman.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 7 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 3 3 5
ÖÇ 4 3 3 2 3
ÖÇ 5 5 5 3
ÖÇ 6 2 2 3 3 3
ÖÇ 7 3 3 3 4
ÖÇ 8 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 9 4 3 3 4 3
ÖÇ 10 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek