GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GK005 KIŞ SPORLARI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Kış eğitimi kapsamında kayak kullanabilmeyi öğretmek, kayağın öğretim basamaklamasını kavratmaktır.


Assistan Prof. M.ERSİN ALTIPARMAK


1 Kayağın çeşitlerini anlatabilme, dağda yaşamın farkını ayırt edebilme
2 Kayak malzemesi ve seçimini ayırt edebilme
3 Kayakların taşınmasını, baton tutma ve kayak takma-çıkarmayı gerçekleştirebilme
4 Kayakta temel duruşu ve kayakla yürüyüşü gerçekleştirerek uygulayabilme
5 Duruş halindeki dönüşleri, düşme ve kalkmayı gerçekleştirerek uygulayabilme
6 Tırmanma ve çeşitlerinin basamaklı öğretimini anlayabilme
7 Düz kaymanın öğretimini anlayabilme
8 Kar sabanı ve dönüşlerinin basamaklı öğretimini anlayabilme
9 Lift ve telesiyej kullanımı uygulayarak anlayabilme
10 Yamaç kaymanın basamaklı öğretimini anlayabilme
11 Yan kaymanın basamaklı öğretimini anlayabilme
12 Paralel kayma ve dönüşlerin basamaklı öğretimini anlayabilme


Yok


Yok


Kayağın çeşitleri ve malzeme bilgisi, kayakların taşınması, takılıp çıkarılması, kayaklar ile ısınma, kayağa özgü eğitsel oyunlar, yerinde dönüşler, yürüyüş ve düz kayma, kar sabanı ve dönüşleri, lift ve telesiyej kullanma, yamaç ve yan kayma, paralel kayma ve dönüşler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kayağın çeşitleri, dağda yaşamın farkını ayırt edebilme
2 Kayak malzemesi ve seçimi
3 Kayakların taşınmasını, baton tutma ve kayak takma-çıkarma
4 Kayakta temel duruşu ve kayakla yürüyüş
5 Duruş halindeki dönüşler, düşme ve kalkma
6 Duruş halindeki dönüşler, düşme ve kalkma
7 Düz kayma
8 Ara Sınav
9 Kar sabanı ve dönüşler
10 Lift kullanımı
11 Yamaç kayma
12 Yan kayma
13 Paralel kayma ve dönüşler
14 Bir kayak eğitim videosu izleyerek yorum yapma
15 Telesiyej kullanımı
16 Final Sınavı

Altıparmak E. Kayak Eğitimi Ders Notları İzmir, 2005 Tanyeri. Y. Kayak Tunçel E. Kayak Tekniği ve Öğretimi (Alp Disiplini) Ders Notları İzmir 2011


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 12 2 24
Alan Çalışması 12 3 36
Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek