GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GK022 UYGULAMALI ANTRENMAN BİLİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ikinci sınıf eğitim programında yer alan “Antrenman Bilgisi” dersinde işlenen ve biyomotor yeteneklerin geliştirilmesinde kullanılacak olan antrenman şekillerini uygulayarak bilgileri pekiştirmek.


Yrd.Doç.Dr. Ercan HASLOFÇA


1 1. Biyomotor yeteneklerin fizyolojik ve mekanik temellerini açıklayabilme,
2 2. Biyomotor yeteneklerin geliştirilmesinde yüklenme yöntemleri ve enerji metabolizmaları arasındaki ilişkileri açıklayabilme,
3 3. Biyomotor yeteneklerin gelişimine yönelik antrenman şekillerini yaş gruplarına göre doğru olarak kullanabilme,
4 4. Biyomotor yeteneklerin gelişimine yönelik doğru yüklenme yöntemini belirleyebilme,
5 5. Koordinatif yeteneklerin teknik performans açısından önemini açıklayabilme.
6 6. Biyomotor yeteneklerin ve Koordinatif yeteneklerin gelişimini uzun süreli planlama içinde tanımlayabilme,
7 7. Biyomotor yeteneklerin ve Koordinatif yeteneklerin gelişimine yönelik antrenmanları yıllık plan içerisinde kurgulayabilme.


Yok


Yok


Biyomotor yetenekler ve birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesi. Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman uygulamalarının incelenmesi. Koordinatif yeteneklerin tanımlanması ve örnek antrenman uygulamalarının incelenmesi. Yıllık antrenman planlaması içerisinde biyomotor yeteneklerin ve koordinatif yeteneklerin gelişimine yönelik antrenmanların yıllık plan içerisinde kurgulanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyomotor yeteneklerin tanımlanması ve aralarındaki ilişkinin sportif performans açısından incelenmesi
2 Biyomotor yeteneklerin geliştirilmesinde yüklenme yöntemleri ve enerji metabolizmaları arasındaki ilişkiler
3 Reaksiyon süratini ve ivmelenme süratini geliştiren antrenman uygulamaları,
4 Maksimal sürati ve sürat devamlılığını geliştiren antrenman uygulamaları,
5 Takım sporlarında sürat antrenmanı uygulamaları,
6 Dayanıklılığı geliştiren antrenman şekilleri
7 Bireysel sporlarda dayanıklılığı geliştiren antrenman uygulamaları
8 Takım sporlarında dayanıklılık antrenmanı uygulamaları
9 Ara sınav
10 Kuvveti geliştiren antrenman şekilleri
11 Bireysel sporlarda kuvveti geliştiren antrenman uygulamaları
12 Takım sporlarında kuvvet antrenmanı uygulamaları
13 Koordinatif Yeteneklerin antrenmanı
14 Yıllık antrenman planı içerisinde kuvvet ve süratin periyotlanması
15 Yıllık antrenman planı içerisinde dayanıklılığın periyotlanması
16 Final sınavı

Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Alan Çalışması 4 4 16
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 4 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 3 2 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek