GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB014 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky, Bruner), çocuklarının dil gelişimi, dil ile düşünce arasındaki ilişki sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar


Yrd.Doç.Dr. Mustafa ENGÜR


1 Çocukluk dönemindeki çocuklarda sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim ile ilgili kavramları bilme
2 Gelişim kuramları, özelliklerini kavrama, değerlendirebilme
3 Çocukların gelişimsel düzeylerini gözleyebilme


Yok


Yok


Sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gelişimle ilgili temel kavramlara bakış
2 Vygotsky ve Piaget’in bilişsel gelişim kuramı.
3 Algı gelişimi, Taklit, dikkat, Bellek,
4 Zihinsel gelişimde bireysel farklılıklar. Zihinsel gelişimi etkileyen etmenler
5 Dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dil gelişimi kuramları (Chomsky, Piaget vd.)
6 Çocuklarının dil gelişimi ve dil gelişim dönemleri.
7 Gelişimsel bakış acısı ile “Sosyal Gelişim”. Erikson ve psiko-sosyal gelişim kuramı,Sosyal gelişimin yaşlara göre değişimi. Sosyal gelişimi etkileyen etmenler
8 vize
9 Erken çocukluk döneminde duygusal gelişim. Duygusal tepkiler ve gelişim dönemleri
10 Erken çocukluk döneminde kişilik gelişimi. Kişilik gelişimi ile ilgili yaklaşımlar
11 Benlik ve öz güven gelişimi. Kişilik gelişimini etkileyen etmenler
12 Ahlak gelişimi ve Kohlberg ve Piaget’in ahlaki gelişim kuramları
13 Erken çocukluk döneminde cinsel gelişim. Cinsel gelişim teorileri
14 Yaşlara göre cinsel gelişim dönemleri özellikleri. Freud’un psiko-seksüel gelişim dönemleri
15 Yaşlara göre cinsel gelişim dönemleri özellikleri. Freud’un psiko-seksüel gelişim dönemleri
16 Final

Aral ve ark., Çocuk Gelişimi I-II (2008), Ya-pa yayınları, İstanbul. Avcı, N. (2007) Gelişimde 0-3 yaş “Yaşama merhaba” Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Cole, M. Ve Cole, S.R. (2001) The development of children. Worth Publishers, New York. Gander, M. J. Ve Gardiner, H. W. (2004) Çocuk ve ergen gelişimi. (Yayıma Hazırlayan: Bekir Onur, Çevirenler Ali Duymaz, Nermin Çelen, Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara. J. Piaget (2004) Çocukta zihinsel gelişim. (Çeviren: Hüsen Portakal) Cem Yayın Evi, İstanbul. Kandır, A. (2007) Gelişimde 3-6 yaş “Çocuğum büyüyor” Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Dönmez,N.B., Abidoğlu Ü. ve ark, (2000). Okul öncesi dönemde dil gelişimi ve etkinlikleri, Ya-pa yayınları, İstanbul. Güven,N. Ve Bal, S. (2002). Dil gelişimi ve eğitim. Epsilon, Yayınları, İstanbul, Ömeroğlu,E ve Kandır, A. (2005). Bilişsel gelişim. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Pınar San Bayhan, İsmihan Artan (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Topbaş, S. Maviş,İ. Ege, P. ve ark (2005). Dil ve kavram gelişimi (Edit: Seyhun Topbaş). Kök Yayıncılık, Ankara. Yavuzer, H. (1999) Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Remzi Kitapevi, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 6 30
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Performans 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 131

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 5 3 3
ÖÇ 2 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek