GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE206 FİTNESS UYGULAMALARI I Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, toplum sağlığını korumak adına özel fiziksel aktiviteler için, bilimsel kanıtlara dayalı metotları ve teknikleri öğretmek ve geliştirmek, toplumun her kesimi için etkili ve güvenli fiziksel aktivitenin gerekliliklerini kavratmak ve duyarlı sağlık profesyonellerini yaratmaktır


Asst.Prof.Dr. Faik Vural Lecturer Ramazan Aydınoğlu


1 1. Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı duygusal/fiziksel çevre yaratabilme,
2 2. Fiziksel aktivite temellerini/ilkelerini kavrayabilme,
3 3. Toplumun tüm kesimlerinde fiziksel uygunluk ile ilgili anlayışı geliştirebilme,
4 4. Her yaşın özellikleri ve spor performanslarının ihtiyaçlarını tespit edebilme,
5 5. Değişik egzersiz türleri ve onun uygulamaları ile ilgili olarak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında farklı fiziksel uygunluk yöntemlerini tasarlayabilme,
6 6. Uluslar arası sağlık organizasyonlarının kurs/ seminerlerini ve güncel bilgilerini takip edebilme,
7 7. Yüksek teknolojinin bütün yaklaşımlarından yararlanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Müzik seti, step bordu, stability topu, soft top, sabit bisiklet, bosu, elastik bant ve lastikler, minder, bar, gliding, foam roller, ip, su egzersizleri için değişik tipte araçlar, polar


Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı bir duygusal çevre yaratabilme, toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensiplerini, fitnesin sağlıkla ilgili bileşenleri tanıma, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları, fiziksel aktivitenin etkili bir şekilde ölçümü, değerlendirme prensipleri, sedanter yaşam ve kronik hastalıkları, fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama, egzersiz programı hazırlayabilme, sağlık ve fitnes’e ilişkin normları takip edebilme ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam kalitesi arttırma. Fiziksel aktivite temelleri/ilkeleri kavrama. Sağlıklı bir duygusal/fiziksel çevre oluşturma. Fiziksel aktiviteye yönlendiren tanıtıcı materyalleri oluşturma, fiziksel aktivite önerileri, terimlerin tanımı
2 Toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensipleri tanıma, sağlıkla ilişkilendirilmiş fitnesin bileşenleri, sınıf hazırlığı, kas dengesi, kuvvet ve esneklik dengesi, eklem hareket genişliği
3 Geçmişi sorgulama ile elde edilen bilgilerle, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları
4 Fiziksel aktivite, sağlık ve kronik hastalıklar
5 Fiziksel aktiviteyi etkili bir şekilde ölçme ve değerlendirme ilkeleri
6 Fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama
7 Kalp-solunum sistemini geliştirici egzersiz programlarını düzenleme, aerobik antrenmanın yöntemleri ve seviyeleri/çeşitleri, bireysel egzersiz programları, materyalleri gözden geçirme
8 Ara sınav
9 Kassal uygunluğu değerlendirme, araçlar için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme
10 Direnç antrenman modellerini düzenleme, kassal yorgunluk ve materyalleri gözden geçirme
11 Vücut kompozisyonunu değerlendirme, araçları için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme
12 Vücut ağırlığını sürdürme, dengeleme düzenleme ve vücut kompozisyonu programları, materyalleri gözden geçirme
13 Esnekliği değerlendirme, esneklik için program tasarlama araçları için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme
14 Vücut dengesi, bel sağlığını koruma, materyalleri gözden geçirme
15 Sağlık ve fitnesi değerlendirme yöntemleri ve normlar
16 Final sınavı

1. Heyward VH (2006), Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Fifth Edition, Human Kinetics 2. Randsdell LB, Dinger MK, Huberty J, Miller KH (2009), Developing effective Physical Activity Programs, Human Kinetics 3. Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics 4. Swain DP, Leutholtz BC (2007) Exercise Prescription, Second Edition, Human Kinetics 5. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual (2010), Third EditionYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Bireysel Çalışma 20 1 20
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 4 3
ÖÇ 3 4 3 3
ÖÇ 4 4 3 3 4
ÖÇ 5 3 4
ÖÇ 6 4 3
ÖÇ 7 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek