GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB309 ARTİSTİK CİMNASTİK II Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, Artistik Cimnastiğin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, Artistik cimnastikte yer alan aletler, öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalar, emniyet, yardım, yere iniş ve düşüşler, temel becerilerin öğretim yöntemleri ile Artistik cimnastik yarışma organizasyonu konularında bilgilenmesini sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. Fehime HASLOFÇA, Mehmet İNCE


1 Artistik cimnastiğin Türkiye ve Dünyadaki tarihsel gelişimi açıklayabilme,
2 Artistik cimnastik kültürünü oluşturabilme,
3 Artistik cimnastik branşının temel becerilerini tanımlayabilme,
4 Artistik cimnastik becerilerine ait öğretim yöntemlerini uygulayabilme,
5 Artistik cimnastik branşında temel becerileri seri içinde uygulayabilme (Kızlar ve erkekler),
6 Artistik cimnastik branşında yardımcı araçlar kullanarak becerileri geliştirebilme,
7 Artistik cimnastik branşında güvenlik tedbirlerini eksiksizce uygulayabilme,
8 Artistik cimnastik branşında erkek ve bayan aletlerini tanıyabilme,
9 Artistik cimnastikte yarışma organizasyonlarının genel özelliklerini kavrayabilme,
10 Yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak Artistik cimnastiğe uygun yetenekleri tanımlayabilme,


Yok


Yok


Artistik cimnastiğe ilişkin genel bilgiler, artistik cimnastiğin tarihsel gelişimi bayan ve erkek aletlerin tanıtımı, antrenman ve yarışma ortamında güvenlik önlemleri, tam donanımlı cimnastik salonunun nitelikleri, bayanlar ve erkekler yarışma kuralları ve yarışma organizasyonu, yetenek seçimi cimnastiğin gelişiminde okul, kulüp ve aile ilişkileri, cimnastiğin çocuk gelişi açısından eğitim değeri, federasyonun teşkilat yapısı, artistik cimnastik kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler, kızlarda yer, denge, atlama masası, ve asimetrik paralelde erkeklerde paralel, yer, barfiks, kuplu beygir atlama masası ve halka aletlerinde temel beceriler ile hareket bağlantılarına geçiş,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Cimnastiğin Tarihçesi, Artistik Cimnastikte Aletlerin Tanıtımı (bayanlar),
2 Artistik Cimnastikte Aletlerin Tanıtımı (erkekler),
3 Artistik cimnastikte antrenman ve yarışma ortamında alınması gereken güvenlik önlemleri
4 Tam donanımlı Artistik cimnastik Salonunun genel yapısı ve özellikleri
5 Artistik cimnastik bayanlar yarışma kuralları
6 Artistik cimnastik erkekler yarışma kuralları
7 Artistik cimnastik bayanlar yarışma organizasyonları
8 Ara sınav
9 Artistik cimnastik erkekler yarışma organizasyonları
10 Artistik Cimnastikte Yetenek seçimi ve ilkeleri
11 Artistik Cimnastiğin Gelişiminde Okul, kulüp ve Aile ilişkileri
12 Cimnastiğin çocuk gelişimi açısından eğitim değeri
13 Artistik cimnastiğin Türkiye’de tarihsel gelişimi
14 Türkiye cimnastik Federasyonun teşkilat yapısı
15 Artistik cimnastik kültürünün yaygınlaştırılmasında alınması gereken önlemler
16 Final Sınavı

Mengütay, S. (1998), Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım şekilleri, II. Baskı, Ankara, Tübitay yayınları Turoff F. (1991), Artistic Gymnastic A Comprehensive Guide To Perfforming And Teaching Skills For Beginners And Advanced Begginners, USA, Wm C. Brown Publishers Şengül, E. (1976), Okullarda Aletli Cimnastik, Ankara, Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği yayınları Suveren S., Suveren, S. (2002), Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar-Erkekler, Ankara, Nobel yayınları No 356. Sağlık Spor Dizisi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 4 3
ÖÇ 6 4 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3 4 3
ÖÇ 9 4 3
ÖÇ 10 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek