GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE405 TENİS II Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, tenis spor dalını oluşturan temel teknik ve yaş gruplarına ilişkin yarışma kurallarını öğretme, saha ve araç-gereçleri tanıtmaktır. İl içi, Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonları konusunda bilgi vermektir.


Dr. Erdinç DEMİRAY


1 1. Tenis spor dalını oluşturan temel teknikler ile ilgili bilgi edinebilme,
2 2. Yaş gruplarına göre yarışma kurallarını öğrenebilme,
3 3. Tenis ile ilgili kullanılan malzemeleri tanıyabilme,
4 4. Tenis sahalarının yapımı ve bakımı konularında bilgilenme
5 5. İl içi, Ulusal ve Uluslararası Tenis Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme.


Yok


Yok


Tenis branşında Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri, tenis temel tekniklerini, yarışma kurallarını, saha araç ve gereçlerini, İl içi, Ulusal ve Uluslararası tenis Yarışma Organizasyonlarını inceleme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 .Teniste Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri
2 Tenis temel teknikleri;
3 Tenis temel teknikleri;
4 Tenis temel teknikleri;
5 Yaş gruplarına göre yarışma kuralları
6 Yaş gruplarına göre kullanılan araç gereçler
7 Teniste kort çeşitleri, yapımı, bakımı ve özellikleri.
8 Ara sınav
9 İl içi tenis müsabakaları ve organizasyonları
10 Ulusal Tenis Müsabakaları ve organizasyonları
11 Uluslar arası tenis müsabakaları ve organizasyonları
12 Ulusal tenis kulüpleri ve yönetim çeşitleri
13 Türkiye Tenis Federasyonu
14 Lisans Yönetmeliği
15 Müsabaka Yönetmeliği
16 Final

ULUSLAR ARASI TENİS FEDERASYONU, İLERİ SEVİYE ANTRENÖRLÜK ELKİTABI,2009 MACHAR REİD, ANN QUİNN, STRENGTH AND CONDTİONİNG FOR TENNİS, 2004 Türkiye Tenis Federasyonu “Tenis Kuralları” Jim Brown Tennis , leisure pres,1989 Brow,Jim Teaching tennis leisure pres 1989. Tina Hoskins 1001 incredible tennis games, drills&tips first edition, 1996. Jim Courier Tenis tactics U.S. tenis association. Stan Smith Coaching tennis successfully, U.S. tenis association. PAUL ROETERT, WORLD CLASS TENNİS TECHNIQUE


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek