GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 1. Tenis spor dalını oluşturan temel teknikler ile ilgili bilgi edinebilme,
2 2. Yaş gruplarına göre yarışma kurallarını öğrenebilme,
3 3. Tenis ile ilgili kullanılan malzemeleri tanıyabilme,
4 4. Tenis sahalarının yapımı ve bakımı konularında bilgilenme
5 5. İl içi, Ulusal ve Uluslararası Tenis Yarışma Organizasyonlarını tanımlayabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 .Teniste Okul, Kulüp ve Aile ilişkileri
2 Tenis temel teknikleri;
3 Tenis temel teknikleri;
4 Tenis temel teknikleri;
5 Yaş gruplarına göre yarışma kuralları
6 Yaş gruplarına göre kullanılan araç gereçler
7 Teniste kort çeşitleri, yapımı, bakımı ve özellikleri.
8 Ara sınav
9 İl içi tenis müsabakaları ve organizasyonları
10 Ulusal Tenis Müsabakaları ve organizasyonları
11 Uluslar arası tenis müsabakaları ve organizasyonları
12 Ulusal tenis kulüpleri ve yönetim çeşitleri
13 Türkiye Tenis Federasyonu
14 Lisans Yönetmeliği
15 Müsabaka Yönetmeliği
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek