GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID408 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı öğrencileri insan kaynakları yönetiminin temelleri, önemi, iş hayatındaki uygulamaları ve bu alandaki yeni eğilimler konularında bilgilendirmektir. Bu çerçevede öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkeleri, gelişim süreci, günümüzdeki yeri, organizasyonlardaki fonksiyonu, adayların işe alım süreçleri, mülakat teknikleri, eğitim yönetimi, oryantasyon, performans değerlendirmesi, motivasyon, kurumsal adalet, çalışan hakları, işveren marka yönetimi, dijital insan kaynakları yönetimi, kurum kültürü oluşturma konularını öğretmek amaçlanmaktadır.


Doç.Dr.Gülen Yıldız Turp


1 İnsan kaynaklarına yönetimine ilişkin kavramları ve faaliyetleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
2 Günümüz iş hayatında iş başvurusu, işe alım süreci, mülakat teknikleri konularında bilgi sahibi olur
3 Kurum içi çalışanlar için oryantasyon çalışması ve performans değerlendirmesi konularının önemini kavrar.
4 Ücret yönetimi, kurumsal adalet ve çalışan hakları konularında bilgi sahibi olur.
5 Kurum kültürü oluşturma ve etik konularında bilgi sahibi olur.
6 İşveren marka yönetimi, dijital insan kaynakları, endüstri 4.0 konularının önemini kavrar.

Birinci Öğretim


Yok


yok


Ders, insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri, önemi, organizasyonlardaki yeri, gelişim süreci, günümüz koşullarındaki ve Dünya’daki değişen eğilimler ile gelecekteki durumu, işe alım süreçlerinin insan kaynakları uzmanı ve aday açısından ayrı ayrı değerlendirmeleri, mülakat teknikleri, insan kaynakları uzmanlarının mülakat deneyimleri, eğitim yönetimi, oryantasyon, performans değerlendirme, motivasyon, ücret yönetimi, kurumsal adalet, çalışan hakları, işveren marka yönetimi, dijital insan kaynakları yönetimi, endüstri 4.0, kurum kültürü oluşturma ve etik, kurum içi iletişim, insan kaynakları yönetimi açısından halkla ilişkiler, koçluk konularını kapsamaktadır. Bu ders kapsamında kurumsal ve uluslararası bağlantılı şirketlerin alanında deneyimli insan kaynakları uzmanları konuk olarak derse katılıp bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadırlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan kaynakları yönetiminin temeli, gelişim süreci ve günümüzdeki yeri
2 İnsan kaynakları yönetiminin organizasyondaki yeri, ilkeleri, fonksiyonu
3 Aday açısından seçme ve yerleştirme süreci-iş başvurusu öncesi hazırlık
4 İnsan kaynakları yönetimi açısından seçme ve yerleştirme süreci-işe alım süreci
5 Mülakat teknikleri
6 Eğitim yönetimi, oryantasyon
7 İnsan kaynakları yönetimi ve strateji
8 Arasınav (Vize)
9 Performans değerlendirme, motivasyon, kariyer yöentimi, ücret yönetimi
10 Kurumsal Adalet ve Çalışan Hakları
11 İşveren Marka Yönetimi ve Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi
12 Endüstri 4.0-İnsan kaynakları bağlantısı
13 Kurum kültürü oluşturma ve etik
14 İnsan kaynakları yönetimi etkinliğinde kurum içi iletişim ve halkla ilişkiler
15 İnsan kaynakları yönetimi ile koçluk ve kişisel gelişim çalışmaları
16 Final sınavı

1. Z. Beril AKINCI, İnsan Kaynakları Yönetimi: Etkinlikte İletişim Odaklı Bir Yaklaşım, Ege Üniversitesi Basımevi, 2001 2. Demet GÜRÜZ, Gaye Özdemir Yaylacı, İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Kitapları, 2004 3. Meryem Akoğlan Kozak, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2009. 4. Michael W. Covel, Trend Takipçisi, Scala Yayıncılık, 2008. 5. Aydın Yılmazer, Cemal Eroğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2008. 6. Mustafa Tamer, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Seçkin Yayıncılık, 2007. 7. Seyfi Top, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008. 8. Neslihan Okakın, Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2008. 9. Müberra Yüksel, İşletmelerde Eğitim Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2008. 10. Erdal Ünsalan, Bülent Şimşekler, İnsan Kaynakları Yönetimi-Meslek Okulları İçin, Detay Yayıncılık, 2008. 11. Gönül Budak, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Fakülteler Barış Yayınları, 2008. 12. Ertuğrul Yaman, İnsan ve İletişim, Detay Yayıncılık, 2007. 13. Sibel Gök, 21. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2006. 14. Muhsin Hesapçıoğlu, Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Yönetimi, Anı Yayıncılık, 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek