GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STA101 STEP-AEROBİK Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

LisansBu dersin amacı, toplum sağlığını korumak adına özel fiziksel aktiviteler için, bilimsel kanıtlara dayalı metotları ve teknikleri öğretmek ve geliştirmek, duyarlı sağlık profesyonellerini yaratmaktır


Dr.Öğr.Üyesi Emine Kutlay


1 1. Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı duygusal/fiziksel çevre yaratabilme, fiziksel aktivite temellerini/ilkelerini kavrar
2 2. Toplumun tüm kesimlerinde fiziksel uygunluk ile ilgili anlayışı geliştirir.
3 3. Her yaşın özellikleri ve spor performanslarının ihtiyaçlarını tespit eder.
4 4. Değişik egzersiz türleri ve onun uygulamaları ile ilgili olarak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında farklı fiziksel uygunluk yöntemlerini tasarlar.
5 5. Uluslar arası sağlık organizasyonlarının kurs/ seminerlerini ve güncel bilgilerini takip eder.
6 6. Yüksek teknolojinin bütün yaklaşımlarından yararlanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı bir duygusal çevre yaratabilme, toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensiplerini, fitnesin sağlıkla ilgili bileşenleri tanıma, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları, fiziksel aktivitenin etkili bir şekilde ölçümü, değerlendirme prensipleri, sedanter yaşam ve kronik hastalıkları, fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama, egzersiz programı hazırlayabilme, sağlık ve fitnes’e ilişkin normları takip edebilme ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam kalitesi arttırma. Fiziksel aktivite temelleri/ilkeleri kavrama. Sağlıklı bir duygusal/fiziksel çevre oluşturma. Fiziksel aktiviteye yönlendiren tanıtıcı materyalleri oluşturma, fiziksel aktivite önerileri, terimlerin tanımı Ritmi ve müziği kullanma, temel koreografi, hareketler, temel kombinasyonlar,
2 Toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensipleri tanıma, sağlıkla ilişkilendirilmiş fitnesin bileşenleri, sınıf hazırlığı, kas dengesi, kuvvet ve esneklik dengesi, eklem hareket genişliği Güvenli ve etkili egzersiz, egzersizde solunum
3 Geçmişi sorgulama ile elde edilen bilgilerle, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
4 Fiziksel aktivite, sağlık ve kronik hastalıklar Düşük ve yüksek etkili egzersizler, aerobik dans, step antrenmanları Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
5 Fiziksel aktiviteyi etkili bir şekilde ölçme ve değerlendirme ilkeleri Kas yapılandırma ve esneklik antrenmanı, elastik direnç egzersizleri (Stabilite topu) Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
6 Fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama Soft-Over Ball egzersizleri Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
7 Kalp-solunum sistemini geliştirici egzersiz programlarını düzenleme, aerobik antrenmanın yöntemleri ve seviyeleri/çeşitleri, bireysel egzersiz programları, materyalleri gözden geçirme, sabit bisiklet kullanma Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
8 Kassal uygunluğu değerlendirme, araçlar için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme Bosu Elastik direnç egzersizleri Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
9 Ara Sınav Teorik-Uygulama
10 Direnç antrenman modellerini düzenleme, kassal yorgunluk ve materyalleri gözden geçirme Elastik bantlar ve lastikler Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
11 Vücut kompozisyonunu değerlendirme, araçları için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme Minder çalışması Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
12 Vücut ağırlığını sürdürme, dengeleme düzenleme ve vücut kompozisyonu programları, materyalleri gözden geçirme Suda yapılan egzersizler Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
13 Esnekliği değerlendirme, esneklik için program tasarlama araçları için kaynaklar ve materyalleri gözden geçirme Bar çalışmaları, Gliding Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
14 Vücut dengesi, bel sağlığını koruma, materyalleri gözden geçirme, Yoga, Thi chi, Foam Roller çalışmaları Isınma ve gerdirmeler eşli veya grup egzersizleri, soğuma
15 Final Sınavı Uygulama

1. Heyward VH (2006), Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Fifth Edition, Human Kinetics 2. Randsdell LB, Dinger MK, Huberty J, Miller KH ((2009), Developing effective Physical Activity Programs, Human Kinetics 3. Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics 4. Swain DP, Leutholtz BC (2007) Exercise Prescription, Second Edition, Human Kinetics 5. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual, Third Edition Müzik seti, step bordu, stability topu, soft top, sabit bisiklet, bosu, elastik bant ve lastikler, minder, bar, gliding, foam roller, ip, su egzersizleri için değişik tipte araçlar, polar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 3 5 2 1 1 3 5 1 1
ÖÇ 2 3 1 3 5 4 1 2 3 5 1 1
ÖÇ 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 1 1
ÖÇ 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 1 1
ÖÇ 5 3 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3
ÖÇ 6 3 3 3 4 2 2 5 3 2 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek