GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HNT102 HENTBOL Seçmeli Ders Grubu 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır.


Yrd.Doç.,Dr. Mustafa ENGÜR


1 Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygular
2 Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapar
3 Temel teknik becerilerini uygular
4 Grup taktiği davranışlarını bilir ve uygulama yapar
5 Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygular


Yok


Yok


• Oyun kuralları • Oyun sahası • Bireysel hücum davranışları • Bireysel Savunma davranışları • Grup Hücumu – Savunması • Takım Hücumu – Savunması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Hentbol'ün Tanımı- Tarihçesi- Kısa Oyun ve Saha Bilgileri
2 2. Pas atma-tutma
3 3. Pas Çeşitleri. Temel pas-Sıçrayarak pas
4 4. Pas Çeşitleri. Bilek pası-alttan pas- ense pası- özel paslar
5 5. Kale Atışları. Temel Atışlar Sıçrayarak Atışlar
6 6. Top Sürme ve Tip
7 7. ARA SINAV
8 8. Aldatmalar. Topsuz aldatmalar-Top ile aldatmalar
9 9. Bireysel Savunma- Kaleci
10 10. Gurup Hücumu
11 11. Gurup Savunması
12 12. Takım Hücumu
13 13. Takım Savunması
14 14. Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri
15 . Takım Hücumu
16 Takım Savunması

1. THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2. Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3. Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4. Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5. Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6. Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7. Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8. Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9. Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofset


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 4 2 8
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 2 4 5 5
ÖÇ 3 2 4 5
ÖÇ 4 3 3 5
ÖÇ 5 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek