GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
HNT102 HENTBOL Seçmeli Ders Grubu 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır.


Yrd.Doç.,Dr. Mustafa ENGÜR


1 1. Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygular
2 2. Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapar
3 3. Temel teknik becerilerini uygular
4 4. Grup taktiği davranışlarını bilme ve uygulama yapar
5 5. Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygular

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Oyun kuralları • Oyun sahası • Bireysel hücum davranışları • Bireysel Savunma davranışları • Grup Hücumu – Savunması • Takım Hücumu – Savunması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Hentbol'ün Tanımı- Tarihçesi- Kısa Oyun ve Saha Bilgileri Teorik Dersin Uygulaması
2 2. Pas atma-tutma Teorik Dersin Uygulaması
3 3. Pas Çeşitleri. Temel pas-Sıçrayarak pas Teorik Dersin Uygulaması
4 4. Pas Çeşitleri. Bilek pası-alttan pas- ense pası- özel paslar Teorik Dersin Uygulaması
5 5. Kale Atışları. Temel Atışlar Sıçrayarak Atışlar Teorik Dersin Uygulaması
6 6. Top Sürme ve Tip
7 7. ARA SINAV
8 8. Aldatmalar. Topsuz aldatmalar-Top ile aldatmalar Teorik Dersin Uygulaması
9 9. Bireysel Savunma- Kaleci Teorik Dersin Uygulaması
10 10. Gurup Hücumu Teorik Dersin Uygulaması
11 11. Gurup Savunması Teorik Dersin Uygulaması
12 12. Takım Hücumu Teorik Dersin Uygulaması
13 13. Takım Savunması Teorik Dersin Uygulaması
14 14. Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri Teorik Dersin Uygulaması
15 . Takım Hücumu Teorik Dersin Uygulaması
16 Takım Savunması

1. THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği 2. Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 3. Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002 4. Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997 5. Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998 6. Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984 7. Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997 8. Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996 9. Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofsetYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 4 2 8
Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 4 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 4 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek