GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
VLB104 VOLEYBOL Seçmeli Ders Grubu 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola özgü ısınma şekillerini, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve eğitsel oyunları kazandırmak ve temel teknikleri (parmak pas, manşet, servis, servis karşılama smaç, smacı karşılama, blok ve planjön) öğretmektir.


YARD. DOÇ. DR. M.ERSİN ALTIPARMAK, DOÇ. DR. GÜLBİN R.NALÇAKAN, OKT. FUL SARIKAYA


1 Voleybol temel oyun kurallarını ifade eder;
2 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekillerini kavrar;
3 Voleybola özgü eğitsel oyunları öğrenir;
4 Voleybola yeni başlayanlara yaptırılacak topa alışma çalışmalarını, temel duruşları ve kayma adımlarını öğrenir;
5 Öne, geriye, sıçrayarak, yandan parmak pası ve Öne, geriye, yandan, yüksek, alçak, uzun kısa manşet pası öğrenir;
6 Alttan ve tenis servisi, Smacı, Planjönü,Servis karşılama ve smaç karşılama çalışmalarını öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - öne, yana, sıçrayarak, geriye; manşet pas - öne, geriye, yandan; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç –çapraz ve paralel alana; planjön – takla, burgu, göğüs ile öne-yana; servis karşılama, smaç karşılama)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri Konunun uygulanması
2 Voleybola özgü eğitsel oyunlar Konunun uygulanması
3 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları Konunun uygulanması
4 Öne parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller Konunun uygulanması
5 Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller. Konunun uygulanması
6 Öne manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller. Konunun uygulanması
7 Geriye, yandan manşet pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şekli, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma, duvar çalışmaları ve filede driller. Konunun uygulanması
8 Ara sınav
9 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller. Konunun uygulanması
10 Tenis servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları ve iki kişiyle filede driller. Konunun uygulanması
11 Smacın –paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; sahada ve filede topsuz adımlama, kol hareketi, sıçrama, topa zamanlama, atılan pasa sıçramadan ve sıçrayarak smaç Konunun uygulanması
12 Planjönün – takla, burgu, göğüs ile öne ve yana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle çalışma Konunun uygulanması
13 Servis karşılama, smaç karşılama çalışmaları uygulaması; iki kişiyle, üç kişiyle ve grup halinde çalışma Konunun uygulanması
14 Voleybol oyun kuralları; anlatımı ve sahada örneklerle uygulaması Konunun uygulanması
15 Voleybol oyun kuralları; anlatımı ve sahada örneklerle uygulaması Konunun uygulanması
16 Final sınavı

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009 YARD. DOÇ. DR. M.ERSİN ALTIPARMAK, ÖĞR. GÖR. DR. GÜLBİN R.NALÇAKAN, OKT. FUL SARIKAYAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 159

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 5 5 4 2 1 1 1 3 1 1 1
ÖÇ 4 5 5 4 2 3 1 3 1 2 1 1
ÖÇ 5 5 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 5 5 4 2 2 1 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek