GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ230 SPOR SOSYOLOJİSİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlamada sosyoloji biliminden yararlanma.


Dr. Öğr. Üye. Mustafa ENGÜR


1 Sosyoloji biliminin doğasını anlar,
2 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar,
3 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeler
4 Sporda Şiddet ve Fair Play kavramlarını meslek yaşantısına uygular,
5 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulamayı öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler
3 Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış.
4 Spor ve Sosyalleşme
5 Spor ve Çocuk
6 Sporda Şiddet ve Fair Play
7 Cinsiyet ve Spor
8 Ara sınav
9 Sosyal Sınıf ve Spor
10 Spor ve Ekonomi
11 Spor ve Medya
12 Spor ve Siyaset
13 Spor ve Dinisel İnanışlar
14 Spor ve Dinisel İnanışlar
15 Sporda Sapkın Davranışlar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Coakley, J. (2001). Sport in Society. Boston: McGraw Hill.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 5 3 15
Rapor Sunma 3 3 9
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 81

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 3 4 2 1 1 3 2 2 1
ÖÇ 2 4 1 3 4 2 1 1 3 2 2 1
ÖÇ 3 3 1 3 4 2 1 1 3 2 1 1
ÖÇ 4 3 1 3 4 2 1 1 3 2 5 1
ÖÇ 5 4 1 3 4 2 1 1 3 2 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek