GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD103 ANTRENMAN PLANLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

LisansBu ders öğrenciye; her seviyedeki sporcular için yıllık bir antrenman programı geliştirmede bilimsel temellere dayalı yeni antrenman uygulamalarını kullanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, farklı dönemleme modellerinin farklı spor branşlarına yönelik uygulanmasında uygun egzersiz tekniklerinin ve ekipmanlarının nasıl belirleneceğini öğrenir. Bu kapsamda kondisyon bileşenlerinin fizyomekanik temelleri, test edilmesi ve değerlendirmesini öğrenerek,, test ve değerlendirmeye bağlı olarak antrenman planlama yaklaşımlarını öğrenir. Plyometrik, hız, çeviklik, kuvvet ve güç konuları saha uygulamaları ve videolar ile desteklenerek teorik aktarımların uygulama alanlarına aktarımı sağlanacaktır. Öğrencilerden, dönemlendirme ilkelerine dayalı olarak takım sporları ve bireysel sporlar yıllık bir antrenman planı tamamlamaları istenecektir.


Dr.Öğr.Üyesi Faik Vural


1 Antrenmandaki yüklenme ögelerini ve bunların organizmaya etkilerini bilir
2 Antrenmanın özel olma, yüklenme-yorgunluk-uyum, geriye dönüş, giderek artan yüklenme, alternatif yüklenme ve bireysellik ilkeleri içerisinde planlanma ölçütlerini bilir.
3 Antrenmanların planlanmasındaki dönemleme unsurlarını, bu kavramın dönemleme yapısı içerisinde bireysel ve takım sporlarında farklı amaç ve içeriklerde kullanılmasını sağlayan antrenman yaklaşımlarını bilir.
4 Performansa etki eden güncel fiziksel ve fizyolojik analiz ve değerlendirme teknikleri ile test ekipmanlarının uygulama koşullarını bilir.
5 Dayanıklılık, sürat, kuvvet gibi biyomotor özelliklerin gelişiminin gözlenmesini ve antrenmanın bunlara göre yapılandırılması kavram ve becerilerini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin içeriğinde; farklı spor branşlarına yönelik olarak ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan yeni ekipmanların, yöntemlerin ve değerlendirme tekniklerinin kullanımları yer alır. Buna ek olarak; değerlendirmeler sonrasında farklı biyomotor özelliklerin antrenman planlaması içerisinde hangi dönemlerde ve hangi modelleme teknikleriyle birlikte kullanılacağı ele alınır . Ayrıca dersin içeriğinde; VO2max, anaerobik eşik, maksimal kuvvet, patlayıcı kuvvet, pozitif/negatif ivmelenme, sürat, çabukluk, çeviklik, esneklik antrenmanlarının fizyomekanik temelleri ve bunların antrenman yaklaşımı ile geliştirilmeleri yer alır. Antrenmanların yapılandırılmasında haftalık ve aylık antrenman yapılarının detayları ve farklı sporlardan örnekleri içerir. Planlama ve periodlamada yorgunluk kavramı ve antrenmanla ortaya yorgunluğun giderilmesinde farklı yaklaşımlar yer alır. Antrenman biliminin özel konuları olan yükselti antrenmanları, aşırı yük antrenmanları gibi yöntemlerin incelenmesi yer almaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor branşlarının antrenman gereksinimlerini belirlemek için spora özgü analiz teknikleri
2 Antrenman uygulamalarına yönelik farklı yaklaşımlar: Bireysel sporlarda birim antrenman içeriklerinin oluşturulması ve saha uygulamaları
3 Antrenman uygulamalarına yönelik farklı yaklaşımlar: Takım sporlarında birim antrenman içeriklerinin oluşturulması ve saha uygulamaları
4 Antrenman Planlamasında dönemleme türleri ve hedefler: Genel ve Özel hedeflere yönelik yaklaşımlar
5 Dönemleme modelleri arasındaki farklılıklar.
6 Dönemle modellerini kullanarak yıllık antrenman planı oluşturma
7 Branşa özgü antrenmanlarda zirveleme ve yük azaltım yöntemleri ve uygulamaları
8 Vize Sınavı
9 Biyomotor yetilerin geliştirilmesine yönelik antrenmanları etkileyen faktörler üzerine tartışma
10 Yardımcı biyomotor yetilerin geliştirilmesine yönelik antrenmanları etkileyen faktörler üzerine tartışma
11 Yıllık planın her aşamasına yönelik kuvvet antrenman yöntemleri ve antrenman uygulamaları
12 Yıllık planın her aşamasına yönelik dayanıklılık antrenman yöntemleri ve antrenman uygulamaları
13 Yıllık planın her aşamasına yönelik sürat antrenman yöntemleri ve antrenman uygulamaları
14 Maksimum performans için dayanıklılık antrenmanlarının kuvvet antrenmanları ile birlikte planlanması
15 Maksimum performans için sürat antrenmanlarının kuvvet antrenmanları ile birlikte planlanması
16 Final Sınavı

Bompa, T.O., (1990). Theory and Methodology of Training, Second Edition, Kendall-Hunt Publishing Company. Baechle, T.R., Earle, R.W., Wathen, D., (2000). Resistance Training. Eds: T.R. Baechle, R.W. Earle, Essantials of Strength Training and Conditioning. 395-425, Champaign IL: Human Kinetics. Jonathan, J., Dietz, C., Malone, M., (2008). Training Explosiveness: Weightlifting and Beyond. Strength and Conditioning Research. 30:6, 14-22. Matveyev, LP. (2004). Antrenman Dönemlemesi. Bağırgan Yayımevi. Schmolinsky, G., (1982). Track & Field, Berlin: Sportverlag Shephard, RJ., Astrand, PO. (1992). Endurance in Sports. Blackwell Scientific Publications.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Laboratuvar 5 1 5
Gösterme 10 1 10
Makale Kritik Etme 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Ev Ödevi 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 3 4 2 1 2 3 3 1 1
ÖÇ 2 5 2 2 4 3 1 1 5 3 2 1
ÖÇ 3 4 3 2 5 3 1 1 4 4 1 1
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 4
ÖÇ 5 4 3 3 5 3 2 4 4 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek