GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD106 GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders grup dinamiklerinin ve liderliğin etkileşimli bir keşfi için dizayn edilmiştir. Güncel kuram ve modeller giriş ile öğrenciler grup içerisinde etkin bir şekilde çalışmayı, liderlik ile ilgili bildiklerini arttırmayı, etkin karar vermeyi öğreneceklerdir.


Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran


1 Grupların farklı türleri hakkında temel bir anlayışı açıklar.
2 Grup liderliği özelliklerini yazar.
3 Grubun her aşamasının temel özelliklerini tanımlayarak grup liderliği yeteneğini kazanır.
4 Her grup aşamasında grup liderliğinin temel görevlerine ilişkin bilgiyi açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Grup oluşumu, Takım birlikteliği, gelişimi ve yapısı Karar verme ve takımlar Çatışma ve gruplar arası ilişkiler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Grup Dinamiği ve Liderliğe giriş
2 Gruba dahil olma, kimlik ve grup oluşumu
3 Grup birlikteliği ve Gelişimi, Grup yapısı
4 karar verme ve takımlar
5 Çatışma ve gruplararası ilişkiler
6 Sosyal güç ve performans
7 Liderlik - Giriş ve Yaklaşımlar
8 Vize Sınavı
9 Liderlik - Yaklaşımlar ve Araştırmalar
10 Liderlik - Kuramlar ve Araştırmalar
11 Liderlik - Güncel Görüşler
12 Liderlik - Kültür ve Etik
13 Grup Üyeleri - Roller ve Beklentiler
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final sınavı

Carron A.V. (2011) Group Dynamics in Sport,Fitness Information Technology;Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 3 3
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
Okuma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 3 4 5 3 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 4 3 3 4 5 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 5 3 3 4 4 3 1 1 1 2 1
ÖÇ 4 4 3 3 4 4 2 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek