GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT115 ATLETİZM Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Çocuklarda ve yetişkinlerde temel dayanıklılık, sürat, koordinatif yetilerin teorik ve uygulamalı olarak temel düzeyde öğretilmesinin sağlanmasıdır


Ar.Gör.Dr.Görkem Aybars Balcı


1 Genel Dayanıklılık Özelliğinin Gelişimine Yönelik Kavramları Bilir ve Uygular.
2 Sürat Özelliğinin Gelişimine Yönelik Kavramları Bilir ve Uygular.
3 Kuvvet Özelliğinin Gelişimine Yönelik Kavramları Bilir ve Uygular
4 Koordinatif Yeteneklerin Gelişimine Yönelik Kavramları Bilir ve Uygular.

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Çocuklarda ve yetişkinlerde temel dayanıklılık, sürat, koordinatif yetiler ve denge çalışmalarının teorik ve uygulamalı işlenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dayanıklılığın Tanımı ve Genel Dayanıklılığı geliştiren antrenman şekilleri Antrenman uygulamaları
2 Çocuklarda Temel Dayanıklılığı geliştiren antrenman uygulamaları Antrenman uygulamaları
3 Yetişkinler için Genel Dayanıklılığı Geliştiren Açık Saha Uygulamaları Antrenman uygulamaları
4 Yetişkinler için Genel Dayanıklılığı Geliştiren Kapalı Alan Uygulamaları Antrenman uygulamaları
5 Süratin Tanımı ve Süratin Bölümlerini Geliştirmeye Yönelik Antrenman Şekilleri Antrenman uygulamaları
6 Reaksiyon Süratini ve İvmelenme Bölümünü Geliştiren Antrenman Uygulamaları Antrenman uygulamaları
7 Maksimal Sürati ve Sürat Devamlılığını Geliştiren Antrenman Uygulamaları Antrenman uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Kuvvetin Tanımı ve Kuvveti Geliştiren Antrenman Şekilleri Antrenman uygulamaları
10 Genel Kuvvet antrenman uygulamaları Antrenman uygulamaları
11 Maksimal Kuvveti Geliştiren Antrenman Uygulamaları Antrenman uygulamaları
12 Güç Geliştiren Antrenman Uygulamaları Antrenman uygulamaları
13 Güç ve kuvvet antrenman uygulamaları Antrenman uygulamaları
14 Koordinatif Yeteneklerin Tanımı ve Koordinatif Yeteneklerin Geliştirilmesi Antrenman uygulamaları
15 Genel Hareketlilik, Esneklik ve Çeviklik Özelliklerinin Geliştirilmesi Antrenman uygulamaları
16 Final Sınavı

1. Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. 2. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3. Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 16 2 32
Laboratuvar 1 5 5
Gözlem 10 1 10
Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Performans 2 5 10
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 3 4 3 1 1 3 2 1 1
ÖÇ 2 4 3 3 4 3 1 1 4 2 1 1
ÖÇ 3 4 3 3 4 3 1 1 4 2 1 1
ÖÇ 4 4 4 3 4 3 1 1 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek