GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ118 GELİŞİM VE ÖĞRENME Ders 1 2 4,00

LisansDersin amacı, öğrencilere insanın gelişimi ve nasıl öğrendiği konularında bilgi kazandırmaktır. Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında edindikleri bilgilerin temel bir alt yapı oluşturması beklenmektedir.


Dr. A. Meliha Canpolat


1 Gelişim ilkelerini temel alarak gerçekleştirilen öğrenmenin yararlarını gerekçeler öne sürerek açıklar.
2 Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini yazar/söyler/seçip işaretler
3 Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini açıklar
4 Öğrenmeyi etkileyen faktörleri yazar/söyler/seçip işaretler
5 Klasik ve edimsel koşullanmanın ilkelerini bu iki öğrenme türünü birbiri ile karşılaştırarak açıklar.
6 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının eğitim-öğretim sistemindeki önemini açıklar.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders kapsamında gelişimle ilgili temel kavramlar,doğum öncesi gelişim, bilişsel gelişim gibi gelişim psikolojisine ait konuların yanı sıra, klasik koşullanma, sosyal öğrenme kuramı gibi öğrenme psikolojine ilişkin konular da ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim Psikolojisi
2 Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörler.
3 Bedensel gelişim
4 Bilişsel gelişim
5 Ahlaki gelişim
6 Toplumsal ve duygusal gelişim
7 Kişilik ve gelişimi
8 Cinsel gelişim ve eğitim
9 Eğitim öğrenme ilişkisi ve temel kavramlar
10 Klasik koşullanma
11 Edimsel koşullanma
12 Sosyal öğrenme kuramı
13 Gestalt kuramı
14 Bilgiyi işleme kuramı
15 Beyin temelli öğrenmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 11 2 22
Takım/Grup Çalışması 7 2 14
Seminer 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 4 5 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 4 1 4 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 4 1 4 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 4 4 1 4 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 5 4 1 5 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 6 4 1 4 4 3 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek