GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT215 KİNESİYOLOJİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; kinesiyoji terimini kavratmak, anatomik kavramlar ve terimleri, Anatomik bölgeleri, Kemik sistemini, eklemlerin sınıflandırılmasını öğretmektir. Kasların yapısını, iskelet kaslarının isimlerini, kassal analizleri ve sporsal hareketlere ilişkin bilgileri öğretebilmek.


Doç. Dr. Tolga Akşit.


1 KİNESİYOLOJİ TERİMİNİ KAVRAR
2 HAREKET SİSTEMİNİ (KAS VE İSKELET) KAVRAR
3 ANATOMİK TERİMLERİ VE BÖLGELERİ AÇIKLAR
4 KEMİK BİLİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLERİ AÇIKLAR
5 EKLEM SINIFLANDIRILMASINI YORUMLAR
6 HAREKET OLUŞUMUNDA KASLARIN GÖREVLERİNİ BİLİR
7 TEMEL KUVVET ALIŞTIRMALARI İLE KULLANILAN KASLARIN İLİŞKİSİNİ KURAR

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anatomik kavramlar, terimler, anatomik bölgeler ve boşluklar, iskelet sistemi, eklem bilimi, vücuttaki çeşitli eklemler. Anatomik Terimler ve Kavramlar, Kasların yapısı, Hareket Oluşumunda Kasların Görevleri, Vücut Kasları, Postür, Motor Hareketlerin Kinesiyolojik Analizleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kinesiyolojiye Giriş, Tanımı
2 Kemik ve Eklem Sistemleri
3 Kemik Gelişimi ve İskeletin Bölümleri
4 Eklemlerin Sınıflandırılması ve Eklem Tipleri
5 Kemik Gelişimi ve İskeletin Bölümleri
6 İskelet Sisteminin Detaylı İncelenmesi
7 Ara Sınav
8 KAS BİLİMİ GENEL BİLGİLER, KASLARIN GÖREVLERİ, ÇEŞİTLERİ
9 KUVVETİN OLUŞMA MEKANİZMALARI, HAREKET OLUŞUMUNDA KASLARIN GÖREVLERİ
10 VÜCUT İSKELET KASLARI, ÜST EKSTREMİTE KASLARI
11 VÜCUT İSKELET KASLARI, ÜST EKSTREMİTE KASLARI
12 VÜCUT İSKELET KASLARI, ALT EKSTREMİTE KASLARI
13 VÜCUT İSKELET KASLARI, ALT EKSTREMİTE KASLARI
14 POSTÜR KAVRAMI
15 MOTOR HAREKETLERİN KİNESİYOLOJİK ANALİZİ TEMEL KUVVET EGZERSİZLERİN KASSAL ANALİZ ÖRNEKLERİ
16 Final

1. Demirel H., Koşar N.Ş. (2002); İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 2. J. Weineck, (2011); Spor Anatomisi. Ankara. 3. Behnke R.S. (2006); Kinetic Anatomy, Human Kinetics, USA. 4. Calais-Germain B. (2007); Anatomy of Movement, Eastland Press, Seattle. 5. Whiting W.C., Rugg S. (2006); Anatomy, Human Kinetics, USA. 6. Oğuz Kanbir, (2007); İnsan Anatomisi, Bursa.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 3 2 6
Tartışma 2 2 4
Soru-Yanıt 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 2 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 3 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 4 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 5 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 6 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 7 5 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek