GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT226 ANTRENÖRLÜK ETİĞİ VE SPORDA ÇOCUK KORUMA Ders 2 4 3,00

LisansEtik ve meslek etiğinin önemini anlamak, Meslek yaşantısı süresince etik değerlere sahip çıkarak mesleğin onurunu korumak ve yüceltmek


Prof.Dr.Bahtiyar Özçaldıran


1 Etik kavramının anlayıp kavrar,
2 Beden eğitimi ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda da etik kavramını önemini anlar,
3 Etik felsefesinin içeriğini anlar,
4 Meslek yaşantısında etik değerleri benimseyebilmeyi kavrar,

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Etik değerlerin ve özellikle antrenörlük ve mesleğindeki öneminin detaylandırılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etik teorilerinin açıklanması
2 Meslek etiği ne demektir açıklanması
3 Beden eğitimi ve sporda etik kavramının incelenmesi
4 Sınıf içi değerlendirmeler
5 Beden eğitimi ve sporda etik olmayan davranışlar
6 Farklı spor branşları ve yaş gruplarında etik yapılanmalar
7 sınıf içi değerlendirmeler
8 vize sınavı
9 Çocuk koruma programlarının incelenmesi
10 Etik yapılanmada velilere düşen görevler
11 İstismar edilmiş çocukların sorunlarının çözüm yolları
12 Etik yapılanmada kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları
13 Sınıf içi tertışmalar
14 Sınıf içi tartışmalar
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Oğuz Özbek,Beden Eğitimi Öğretmeni meslek etiği, Spor Yayın Evi,2008 AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 4 2 8
Soru-Yanıt 4 2 8
Beyin Fırtınası 5 2 10
Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1
ÖÇ 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2
ÖÇ 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
ÖÇ 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek