GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT226 ANTRENÖRLÜK ETİĞİ VE SPORDA ÇOCUK KORUMA Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Etik kavramını ve meslek etiğinin önemini anlamak, meslek yaşantısı süresince etik değerlere sahip çıkarak mesleğin onurunu korumak ve yüceltmek. Çocuk hakları ve çocuk korumayla ilgili kavramları ve yönetmelikleri bilmek ve kavramak. Antrenör olarak sporda çocuk istismarını önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olmak ve federasyonların çocuk koruma ve istismarı önlemeye yönelik gerekliliklerini bilmek ve uygulayabilmek.


Dr. Öğr. Üyesi Faik Vural


1 Etik kavramının anlayıp kavrar,
2 Beden eğitimi ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda da etik kavramını önemini anlar,
3 Uluslararası Çocuk Haklarını bilir, çocuk istismarı ve çocuk korumaya yönelik kavramları açıklar.
4 Sporda çocuğun esenliğinin ve iyi oluşunun sağlanmasını değerlendirir ve sporda çocuk koruma bilincini edinir ve uygular.
5 Spor Federasyonlarının çocuk istismarının önlenmesi ve çocuk koruma programlarını bilir ve branşı ile ilgili süreçlerde bunları uygular

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Etik değerlerin ve özellikle antrenörlük mesleğindeki öneminin detaylandırılması, Çocuk istismarı ve çocuk korumanın tanımlanması, spor alanlarındaki güvenlik koşullarının değerlendirilmesi ve düzenlenmesi, sporda çocuk koruma alanındaki teori ve kavramlar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, spor federasyonları tarafından uygulanan çocuk koruma programları ve uygulamaları .


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etik teorilerinin açıklanması
2 Meslek etiği ne demektir açıklanması
3 Beden eğitimi ve sporda etik kavramının incelenmesi
4 Sınıf içi değerlendirmeler
5 Beden eğitimi ve sporda etik olmayan davranışlar
6 Farklı spor branşları ve yaş gruplarında etik yapılanmalar
7 sınıf içi değerlendirmeler
8 vize sınavı
9 Çocuk koruma programlarının incelenmesi
10 Etik yapılanmada velilere düşen görevler
11 İstismar edilmiş çocukların sorunlarının çözüm yolları
12 Etik yapılanmada kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları
13 Sınıf içi tertışmalar
14 Sınıf içi tartışmalar
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

1) Melanie Lang and Mike Hartill. (2015). Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport. Routledge. 2) Oğuz Özbek,Beden Eğitimi Öğretmeni meslek etiği, Spor Yayın Evi,2008 Ankara 3) Parasız Ö, Şahin MY, Çelik A. Practices of Child Protection Programmes in Sports: An Example of England. International Journal of Science Culture and Sport, 2015; 3: 641-653 4) Hoye R, Nicholson M, Houlihan B. 2015. Sports and Politics. Çev Tınaz C. Beta.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 4 2 8
Soru-Yanıt 4 2 8
Beyin Fırtınası 5 2 10
Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 3 3 2 1 1 1 3 5 1
ÖÇ 2 3 1 3 3 2 1 1 1 3 5 1
ÖÇ 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 5 1
ÖÇ 4 4 1 3 3 2 1 1 1 3 5 1
ÖÇ 5 3 1 3 3 2 1 1 1 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek