GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ315 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini bilme, bu araçları geliştirme-uyarlama, uygulama ve sonuçlarının yorumlayabilme.


Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ


1 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki yeri ve önemi bilgisini açıklar.
2 Ölçme ve Değerlendirme dersinde geçen temel kavramlar / terimler bilgisini açıklar.
3 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikleri yazar.
4 Test türlerini karşılaştırır.
5 Soru yazma ilkelerini açıklar.
6 Test türlerine ve soru yazma ilkelerine uygun soru yazar.
7 Ölçme aracı hazırlarken geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını uygular.
8 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki öneminin açıklar.
9 Dersin gerektirdiği öğrenme etkinliklerini açıklar.
10 Geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanmayı açıklar.
11 Eğitimde ve psikolojide kullanılan belli başlı ölçme araçlarını uygular ve elde edilen ölçme sonuçlarını açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi Temel kavramlar Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler Eğitimde kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye genel bir bakış.
2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri, önemi.
3 Temel Kavramlar: Değişken ve türleri, ölçek ve türleri.
4 Ölçme ve türleri, değerlendirme ve türleri
5 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Güvenirlik
6 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Geçerlik ve kullanışlılık
7 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Yazılı yoklama, sözlü sınavlar, kısa cevaplı testler.
8 Ara sınav
9 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Sınıflama gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler.
10 Ödev, proje, portfolyo, performans, öz değerlendirme ve akran değerlendirme.
11 Test türleri ve test geliştirme aşamaları.
12 Davranışların ölçülmesine yönelik madde yazma. Değerlendirme ve not verme.
13 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Madde istatistikleri ve madde seçimi.
14 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Test istatistikleri.
15 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Test istatistikleri.
16 Final

Anastasia, A. (1990). Psychological testing. Sixth edition. New York: Macmillan Publishing Company. Atılgan, H, Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı yayıncılık: Ankara. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM. De Fina, A. A. (1992). Portfolio assssment: geting started. New York: Scholastik Inc.. Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 5. Baskı. Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall Inc.. Ertürk, S. (1993). Eğitimde “Program” Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş., 7. Baskı. Johnston, B. (2004). Summative assessment of portfolios: an examination of different approaches to agreement over outcomes. Studies in Higher Education Vol. 29, No. 3. Kimeldorf, M. (1994). A teacher’s guide to creating portfolios: for success for school, work, and life. Minneapolis: Free Spirit Publishing Inc.. Osterlind, S. J. (1989). Constructing test item. Boston: Kluwer Academic Publihers. Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları. Sönmez, V. (1999 ). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. Turgut M.F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası. Turgut M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçme Teknikleri. ÖSYM yayınları. Yıldırım, C. (1983). Eğitimde ölçme ve Değerlendirme. ÖSYM yayınları. Yılmaz, H. ve Sünbül A. M. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Mikro YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 3 36
Rapor Hazırlama 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 3 4 1 3 3 1 1 3 2
ÖÇ 2 5 2 4 4 1 3 3 1 2 1 2
ÖÇ 3 5 3 3 5 1 3 3 1 2 1 2
ÖÇ 4 5 3 3 5 1 3 3 1 1 1 2
ÖÇ 5 5 3 3 4 1 2 2 1 1 2 2
ÖÇ 6 5 2 4 4 1 2 2 1 1 1 2
ÖÇ 7 5 2 3 4 1 3 3 1 2 1 3
ÖÇ 8 5 2 3 5 1 4 3 2 2 1 2
ÖÇ 9 5 2 3 4 1 3 3 2 1 1 2
ÖÇ 10 5 3 4 4 1 3 3 1 2 4 3
ÖÇ 11 5 2 4 4 2 3 3 1 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek