GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT322 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Kişinin yaşam alanını tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için giriştiği sistematik bir çaba olan araştırma etkinliği, insan yaşamının ve yüksek öğretimin vazgeçilmez ayaklarından biridir. Bu derste öğrenciler, genel anlamda spor bilimlerinde ele alınan teorik bir girişin ardından, bilimsel bir metnin üretimi için, “nasıl konu seçilir?” sorusundan başlayarak, araştırma ve yazım için gerekli teknikler konusunda bilgilendirileceklerdir.1 Bilimsel çalışma yapmanın metotlarını öğrenir
2 Tez, makale, bildiri hazırlarken gerekli bilimsel alt yapı çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenir
3 Antrenörlük yaparken gerekli bilgi ve becerileri yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarır
4 Bilimsel çalışmalarda çok değişik alanlardan yararlanarak sporcu seviyesini daha üst düzeylere çıkarır
5 Sporcuların yaptığı antrenmanları yeni yöntem ve metotlarla plan ve programlamasını yeniler ve yetenekleri ortaya çıkarır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste sağlık bilimlerinin kendine özgü yapısı anlatılarak bu alanda yapılacak bilimsel bir çalışma için gerekli olan verilerin toplanması, derlenmesi ve son olarak da verilerin yazıya dökülebilmesi gibi aşamalar gösterilerek bilimsel çalışma yapmanın alt yapısını oluşturan faaliyetler bütünü hakkında bilgi verilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teorik Giriş; Sağlık Bilimlerin Konusu, Bilimselliği,
2 Ana Kavram ve Terimleri, Terimler arası İlişkiler
3 Araştırma Nedir? (Sorunu Belirleme, Gözlem, Hipotez, Doğruluk, Nesnellik, Eleştiri, Genellik, Hoşgörü)
4 Araştırma Türleri
5 Veri Toplama Teknikleri
6 Araştırmanın Aşamaları: Konu Seçmek, Konuyu Sınırlandırmak, Hipotez Kurmak, Geçici Plan Hazırlamak, Kaynak Toplamak, Okuma ve Not Almak, Yazmak
7 Seçilen konuyu plan doğrultusunda hazırlamak, çözüme ilişkin yöntem geliştirmek.
8 VİZE
9 Araştırma problemi hakkında bilgi toplama ve yöntem geliştirme.
10 Kaynak Derleme, Kütüphane ve İnternetten Yararlanma
11 Yazım Kuralları, konunun raporlaştırılması, metin Aktarmaları
12 Verileri çözümleme, bulguları yorumlama
13 Tablolar ve Şekiller
14 Verilerin İstatistiki açıdan değerlendirilmesi
15 Kaynaklar (Bibliyografya) Hazırlamak Bilimsel yazıların değerlendirilmesi, yazım kuralları
16 Final Sınavı

1-Suat CEBECİ, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul, 2002. 2-Niyazi KARASAR Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995 7. Basım 3-Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul 2003 4-Robert A.DAY Bilimsel Makale Nasıl Yazılır,Nasıl Yayımlanır, Tübitak Mart 2003 5-Hüseyin BATUHAN Bilim Ve Şarlatanlık İstanbul 2001 6- Jerry R.THOMAS, Jack K. NELSONResearch Methods In Physical Activity 7-Dr. Elif Kuş Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara,2009 8- Prof.Dr.Hülya Güven, Prof.Dr. Sedef Gidener, Bilimsel Düşünce ve Araştırmada Etik, İzmir 2003 9- Prof. Dr. Ali Balcı, Sosyalş Bilimlerde Araştırma, Ankara 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 2 4
Proje Sunma 1 10 10
Seminer 2 1 2
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 3 3 3 2 2 2 1 3 4
ÖÇ 2 4 2 3 3 2 1 1 1 1 4 4
ÖÇ 3 5 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2
ÖÇ 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 2 5
ÖÇ 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek